Skilsmissesæreje

Hvad er skilsmissesæreje?

Særeje er betegnelsen for den formue, der ikke indgår i delingen ved separation eller skilsmisse, fordi der er oprettet et gyldigt særeje. 

Særeje kan være aftalt mellem to nuværende eller kommende ægtefæller i en ægtepagt. Det kan også være et tredjemandsbestemt særeje i forbindelse med, at der er givet en gave eller ved, at det er bestemt i et testamente, at arven skal være særeje for arvingen. Læs om forskellige typer særeje:
 • Særeje efter I er blevet gift

  Oprettelse af særeje kan foretages både inden og efter ægteskabet indgås. Det er derfor ikke et formkrav, at et særeje skal være oprettet før ægteskab.

  Da en ægtepagt kun kan oprettes, hvis I er enige om det, anbefales det dog, at I afklarer jeres ønsker til jeres formuedeling, inden I indgår ægteskab, så I undgår uenigheder om særeje, efter I er blevet gift.

  Ofte vil jeres formueforhold ændre sig i løbet af ægteskabet, og derfor kan det blive relevant med et særeje senere hen, selvom I ikke havde særeje, da I indgik ægteskabet.

 • Kombinationssæreje og særeje ved skilsmisse

  Et særeje medfører, at der ikke skal ske en deling af formuen i tilfælde af skilsmisse og separation. Hvis der er lavet et fuldstændigt særeje, vil særejet altid være gældende – også i tilfælde af død.

  Hvis man alene ønsker, at der skal være særeje i tilfælde af separation eller skilsmisse, kan der oprettes et skilsmissesæreje. Det vil dog næsten altid være relevant, at aftale en overbygning på dette, kaldet et kombinationssæreje.

  Et kombinationssæreje betyder, at den af ægtefællerne, der lever længst, har fuldstændigt særeje på sin formue. Dette betegnes et skilsmissesæreje med fuldstændigt særeje for længstlevende.

  Dermed sikres det, at den ægtefælle, der lever længst, ikke skal dele sin formue med dødsboet efter sin afdøde ægtefælle, hvilket sikrer den efterlevende ægtefælle bedre ved dødsfald.

 • Særeje som gave og arv

  Hvis man har modtaget en gave, og gavegiver har bestemt, at gaven skal være særeje, tilhører gaven modtageren som særeje. Det er imidlertid vigtigt, at gavegiver, i forbindelse med at gaven gives, udarbejder et gavebrev med bestemmelser om særeje. Der skal i gavebrevet også tages stilling til, hvilken type af særeje gaven er.

  Ift. til særeje af arv, og hvem der arver særeje ved død, er det en forudsætning, at den afdøde i sit testamente har bestemt, at arven skal være særeje. Et sådan særeje skal fremgå af et gyldigt oprettet testamente.

 • Særeje ved dødsfald

  Ønsker man særeje ved dødsfald, skal det være et fuldstændigt særeje eller et kombinationssæreje, som er et skilsmissesæreje med fuldstændigt særeje for den af jer, der lever længst.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom I har valgt et fuldstændigt særeje, kan ægtefællen fortsat arve en andel af den del af formuen, der er fuldstændigt særeje.

  Det er en udbredt misforståelse, at ægtefællen ikke kan arve fuldstændigt særeje.

  Når man har lavet en aftale om fuldstændigt særeje, er det derfor vigtigt også at oprette et testamente, så arven fordeles, som I ønsker.

 • Særeje på hele eller dele af formuen

  Et særeje kan vedrøre hele eller dele af formuen. Et særeje på en del af formuen kan enten være et bestemt beløb, en brøkdel af formuen eller en bestemt genstand, som f.eks. særeje på et hus.

  Ofte vil et særeje på bestemte genstande vedrøre virksomheder eller selskaber, fast ejendom eller arv. Dette særeje kan være tidsbegrænset eller aftrappes over tid.

Hvordan bevares særeje?

Det er vigtigt, at holde sit særeje adskilt fra øvrig formue. Dette skyldes, at særeje skal være i behold, og det skal kunne dokumenteres i tilfælde af eventuel skilsmisse.

Hvis man f.eks. har solgt et hus, som man ejer som særeje, kan det være relevant at oprette en særejekonto, hvor man kun indsætter særejet på.

Uanset hvad, bør I få jeres formueforhold gennemgået med løbende mellemrum hos en af vores advokater med forstand på særeje, så I sikrer, at jeres særeje fortsat er i behold, og at I fortsat har indrettet jer, som I ønsker.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Lene Marie Braad
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross