Hvilke pligter har du som kontaktperson i dødsbo?

22. januar 2024
2 minutters læsetid
Hvilke pligter har du som kontaktperson i dødsbo?

I forbindelse med indberetningen af et dødsfald, oplyser bedemanden til skifteretten, hvem de efterladte har indstillet til at blive dødsboets kontaktperson.

Boets kontaktperson indtager derfor en særlig betroet stilling i forhold til både dødsboet og til de myndigheder, der skal involveres i behandlingen af dødsboet.

Skifteretten registrerer dødsfaldet og underretter folkeregisteret, hvorefter dødsfaldet herfra automatisk registreres ved pengeinstitutterne, MitId, Pensionsinfo, Tinglysningsretten og andre steder.

Det medfører, at der ikke længere kan disponeres over afdødes midler, men det har også den afledede konsekvens, at der ikke kan trækkes oplysninger om afdødes økonomiske forhold.

Pligter som dødsboets kontaktperson

Boets kontaktperson indkaldes til møde i skifteretten (det foregår typisk ved en indbydelse til et telefonmøde) og på dette møde skal boets kontaktperson kunne afgive oplysninger om både afdødes økonomiske forhold, de arveretlige forhold og arvingernes stillingtagen til, hvordan boet – efter deres opfattelse – skal skiftes.

Boets kontaktperson vil som hovedregel være én af arvingerne og vedkommendes sorg efter dødsfaldet er både omfattende og ny, idet udpegningen som boets kontaktperson sker indenfor en uge efter dødsfaldet.

Dertil kommer, at nogle dødsfald kommer helt uventede og at ingen derfor er forberedt på at skulle danne et overblik endsige at træffe beslutninger om, hvordan et dødsbo skal behandles.

Der er derfor en helt klar og entydig opfordring fra min side til at dødsboets kontaktperson som noget af det første søger professionel bistand.

Det er vigtigt at huske, at boets kontaktperson jo indledningsvist repræsenterer alle i boet og derfor skal have sikkerhed for, at alt relevant data er indsamlet, herunder også at der, på et oplyst grundlag, kan vælges den bedste skifteform, herunder at få beregnet effekten af et privat skifte.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross