Hvad sker der, hvis frist for aflevering er ved at udløbe i et dødsbo?

17. november 2023
2 minutters læsetid
Frist for aflevering er ved at udløbe i et dødsbo

Ved et privat skifte af et dødsbo er fristen for aflevering af boopgørelsen til skifteretten 15 måneder efter dødsfaldet.

Den mest anvendte skifteform er et privat skifte og dette er en såkaldt selvstændig juridisk person.

Boet kan være under ekspedition af arvingerne i et år regnet fra dødsdagen og i den boperiode skal arvingerne tage stilling til salg eller arvefordeling af afdødes aktiver.

Jeg oplever undertiden, at boet ikke kan gøres færdigt, fordi afdødes bolig ikke er solgt og dette udløser et akut behov for, at arvingerne aktivt tager styring af boets behandling.

Når et bo skiftes privat, er skifterettens opgave ikke at lave boopgørelse, men i stedet er skifterettens opgave at føre kontrol med, at arvingerne i boet får opgaverne løst og indleverer boopgørelsen rettidigt.

Hvis arvingerne selv laver arbejdet, er det oftest én af arvingerne, der har fået skiftefuldmagt fra de øvrige arvinger og det er herefter vedkommende, der har pligten til at indsende boopgørelsen rettidigt.

Situationen ovenfor, hvor arvingerne afventer et salg af afdødes bolig, er ikke i sig selv nok til at skifteretten må forlænge afleveringsfristen for boopgørelsen.

Boperioden er på 12 måneder og herefter er der afsat yderligere tre måneder til at udarbejde boopgørelsen og indsende den.

Allerede inden for 12 måneders fristen skal salget ske. Hvis man ikke har fundet en køber, er der to muligheder, der begge kræver omgående hjælp fra en rutineret advokat:

 1. Huset udloddes til en værdi til arvingerne som en del af arven
  eller
 2. Boet skifter behandling og overgår til behandling ved en autoriseret bobestyrer

Den første løsning indebærer, at en eller flere arvinger modtager boligen som en del af arven og dermed bliver nye ejere. Der skal ske betaling med 15% i boafgift af den værdi, boligen sættes til.

Ved et eventuel senere salg af boligen, vil arvingerne sandsynligvis ikke selv have beboet boligen efter at de arvede den og en fortjeneste ved salget vil derfor blive skattepligtig. Man skal derfor tænke sig om, når man som arving værdiansætter boligen, idet boafgiften på 15% er mindre en end eventuel kommende avanceskat.

Den anden løsning er omkostningsmæssig tung, idet en autoriseret bobestyrer oftest vil ”starte forfra” med bobehandlingen og dermed vil arvingernes arbejde ofte ikke kunne anvendes.

Skulle det ske, at man ikke kan få solgt afdødes bolig, er det mit råd, at man er så tidligt ude som muligt og straks kontakter en advokat til dødsbo for at få den bedste vejledning i, hvordan sagen bedst og billigst kan løses.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross