Realkreditinkasso

Realkreditinkasso

Vælg os som samarbejdspartner til inkassosager

Vores advokaters mange års erfaring sikrer dig en værdifuld samarbejdspartner omkring dine inkassosager. Vi rådgiver i og bistår med:

  • Realkreditinkasso
  • Fremsendelse af inkassoskrivelser
  • Afdragsordninger
  • Foretagelse pantebrevsudlæg
  • Indgivelse af auktionsbegæring
  • Udarbejdelse af salgsopstilling samt gennemførelse af auktionsmødet

Som en del af vores realkreditinkasso sørger vi også for at foretage udlæg i bl.a. leje- og forpagtningsindtægter og eventuelle øvrige indtægter fra ejendommen. Efter auktionen tager vi os af det nødvendige i forbindelse købers opfyldelse af auktionsvilkårene og tinglysning af auktionsskødet.

Hvis ikke der opnås tilfredsstillende bud på tvangsauktionen, bistår vi med hjemkøb og efterfølgende administration, drift og salgsklargøring af ejendommen frem til salg i fri handel. Som en del af vores administration tilbyder vi også udarbejdelse af driftsbudgetter, løbende budgetopfølgning samt aflæggelse af driftsregnskaber.

Opret inkassosag

Det er både tidskrævende og omkostningstungt at skulle sikre de penge,
virksomheden har til gode. Lad STORM Inkasso gøre arbejdet.
Hos os er inkasso nemt og hurtigt.
+45 72 30 12 05
Mandag - fredag: 8.00 - 16.00
Opret din inkasso sag her

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Mikkel Anker Pedersen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross