Skilsmisse og separation

Du skal være godt forberedt inden du går i gang med en separation eller skilsmisse. På siden her klarlægger vi regler for skilsmisse og separation, så du er bedst muligt forbedret. 

Inden du tager beslutninger bør du eventuelt rådføre dig med en advokat. Så er du sikker på at processen forløber som den skal og du bliver gjort opmærksom på de relevante regler for omkring din skilsmisse eller separation, så du er forberedt på hvilke konsekvenser dine valg kan få for dig.  

Ved at lade os håndtere din sag, kan du have ro i maven og være tryg ved, at alt går rigtigt til. Vores mangeårige erfaring sikrer at du får det, du er berettiget til.

Enighed eller uenighed om skilsmisse

Hvis der er enighed om skilsmisse kan I blive direkte skilt uden forudgående separation. Der skal i så fald sendes en anmodning om skilsmisse uden forudgående separation til Familieretshuset.

Hvis I ikke er enige om direkte skilsmisse, har du ret til at blive skilt uden forudgående separation hvis: 

 • Den anden ægtefælle har været utro
 • I har levet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser
 • Den anden ægtefælle har begået vold mod dig eller jeres børn
 • Den ene allerede er gift med en anden
 • Den anden ægtefælle har bortført jeres fælles barn til udlandet.

Du har altid ret til at blive skilt, hvis du og din ægtefælle har været separeret i 6 måneder.

Der skal indsendes en ansøgning til Familieretshuset om skilsmisse. Familieretshuset vurderer herefter, om betingelserne for skilsmisse er opfyldt og om ægtefællerne er enige om vilkårene for skilsmissen. Hvis det er tilfældet, udsteder Familieretshuset en bevilling om skilsmisse, hvorefter ægteskabet er ophørt. 

I forbindelse med skilsmissen skal I være enige om, eller der skal træffes afgørelse om, hvorvidt den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden, samt hvem af ægtefællerne der skal overtage eventuel lejebolig. 

Hvad er forskellen på separation og skilsmisse?

Ved både separation og skilsmisse ophører jeres formuefællesskab, sambeskatningen, jeres arveret efter hinanden og den gensidige forsørgelsespligt under ægteskabet. Men der er en juridisk forskel på separation og skilsmisse. Det er nemlig kun skilsmisse, der er det endelige ophør af ægteskabet. Er du separeret skal du derfor indgive en ny begæring om skilsmisse for at blive skilt. Derudover er forskellen, at såfremt I som ægtefæller genoptager jeres samliv, da bortfalder separationen og I lever igen sammen som ægtefæller, der ikke er separerede. 

Deling af formuen når I går fra hinanden

Der skal foretages en bodeling ved skilsmisse eller separation, dvs. deling af jeres formue når hele eller en del af jeres formue er ”delingsformue”. 

Delingsformue er dansk rets udgangspunkt, og mange har denne formueordning. I kan dog også som ægtefæller have formue der er særeje, som ikke indgår i delingen. Derudover kan der være andre typer af formue, f.eks. en personskadeerstatning, der under visse betingelser ikke skal deles.

Herudover er der jeres pensionsordninger, der kan holdes uden for delingen i det omfang ordningen er rimelig.

Inden du tager stilling til, hvordan jeres formue skal deles er det derfor helt afgørende, at du har et overblik over, hvilke dele af jeres formue der er delingsformue og derfor skal indgå i delingen.

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Lene Marie Braad
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross