Skilsmisse og separation

Enighed eller uenighed om skilsmisse

Hvis der er enighed om skilsmisse kan I blive direkte skilt uden forudgående separation. Der skal i så fald sendes en anmodning om skilsmisse uden forudgående separation til Familieretshuset.

Hvis I ikke er enige om direkte skilsmisse, har du ret til at blive skilt uden forudgående separation hvis: 

  • Den anden ægtefælle har været utro
  • I har levet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser
  • Den anden ægtefælle har begået vold mod dig eller jeres børn
  • Den ene allerede er gift med en anden
  • Den anden ægtefælle har bortført jeres fælles barn til udlandet.

Du har altid ret til at blive skilt, hvis du og din ægtefælle har været separeret i 6 måneder.

Der skal indsendes en ansøgning til Familieretshuset om skilsmisse. Familieretshuset vurderer herefter, om betingelserne for skilsmisse er opfyldt og om ægtefællerne er enige om vilkårene for skilsmissen. Hvis det er tilfældet, udsteder Familieretshuset en bevilling om skilsmisse, hvorefter ægteskabet er ophørt. 

I forbindelse med skilsmissen skal I være enige om, eller der skal træffes afgørelse om, hvorvidt den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden, samt hvem af ægtefællerne der skal overtage eventuel lejebolig. 

Hvad er forskellen på separation og skilsmisse?

Ved både separation og skilsmisse ophører jeres formuefællesskab, sambeskatningen, jeres arveret efter hinanden og den gensidige forsørgelsespligt under ægteskabet. Men der er en juridisk forskel på separation og skilsmisse. Det er nemlig kun skilsmisse, der er det endelige ophør af ægteskabet. Er du separeret skal du derfor indgive en ny begæring om skilsmisse for at blive skilt. Derudover er forskellen, at såfremt I som ægtefæller genoptager jeres samliv, da bortfalder separationen og I lever igen sammen som ægtefæller, der ikke er separerede. 

Enighed eller uenighed om skilsmisse

Hvis der er enighed om skilsmisse kan I blive direkte skilt uden forudgående separation. Der skal i så fald sendes en anmodning om skilsmisse uden forudgående separation til Familieretshuset.

Hvis I ikke er enige om direkte skilsmisse, har du ret til at blive skilt uden forudgående separation hvis: 

  • Den anden ægtefælle har været utro
  • I har levet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser
  • Den anden ægtefælle har begået vold mod dig eller jeres børn
  • Den ene allerede er gift med en anden
  • Den anden ægtefælle har bortført jeres fælles barn til udlandet.

Du har altid ret til at blive skilt, hvis du og din ægtefælle har været separeret i 6 måneder.

Der skal indsendes en ansøgning til Familieretshuset om skilsmisse. Familieretshuset vurderer herefter, om betingelserne for skilsmisse er opfyldt og om ægtefællerne er enige om vilkårene for skilsmissen. Hvis det er tilfældet, udsteder Familieretshuset en bevilling om skilsmisse, hvorefter ægteskabet er ophørt. 

I forbindelse med skilsmissen skal I være enige om, eller der skal træffes afgørelse om, hvorvidt den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden, samt hvem af ægtefællerne der skal overtage eventuel lejebolig. 

Hvad er forskellen på separation og skilsmisse?

Ved både separation og skilsmisse ophører jeres formuefællesskab, sambeskatningen, jeres arveret efter hinanden og den gensidige forsørgelsespligt under ægteskabet. Men der er en juridisk forskel på separation og skilsmisse. Det er nemlig kun skilsmisse, der er det endelige ophør af ægteskabet. Er du separeret skal du derfor indgive en ny begæring om skilsmisse for at blive skilt. Derudover er forskellen, at såfremt I som ægtefæller genoptager jeres samliv, da bortfalder separationen og I lever igen sammen som ægtefæller, der ikke er separerede. 

Jens Axel Kruchov

Deling af formuen når I går fra hinanden

Der skal foretages en bodeling ved skilsmisse eller separation, dvs. deling af jeres formue når hele eller en del af jeres formue er ”delingsformue”. 

Delingsformue er dansk rets udgangspunkt, og mange har denne formueordning. I kan dog også som ægtefæller have formue der er særeje, som ikke indgår i delingen. Derudover kan der være andre typer af formue, f.eks. en personskadeerstatning, der under visse betingelser ikke skal deles.

Herudover er der jeres pensionsordninger, der kan holdes uden for delingen i det omfang ordningen er rimelig.

Inden du tager stilling til, hvordan jeres formue skal deles er det derfor helt afgørende, at du har et overblik over, hvilke dele af jeres formue der er delingsformue og derfor skal indgå i delingen.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Lyt til vores podcasts

Lyt til flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Lene Marie Braad
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross