Fakta om børnebidrag

30. august 2017
2 minutters læsetid
Få en familieadvokat til hjælp med børnebidrag

Er du endt i en situation, hvor det er aktuelt at tale om børnebidrag, kan det virke uoverskueligt, at skulle tage stilling til. En erfaren familieadvokat kan hjælpe dig med at få den helt rigtige aftale.

Artiklen er opdateret 30. oktober 2019

Som forældre har I pligt at forsørge jeres barn. Børnebidrag skal betales, hvis I som forældre ikke bor sammen og den forælder, der ikke har barnet boende, ikke opfylder sin forsørgelsespligt.

I kan som forældre selv indgå aftale om børnebidrag. Kan I ikke blive enige er det Familieretshuset der træffer afgørelse om børnebidraget. Inden det kommer så vidt, kan en advokat hjælpe med at få en aftale i stand, som begge parter er tilfredse med.

Hvornår skal der betales børnebidrag?

Som udgangspunkt antages det, at samværsforælderen opfylder sin forsørgelsespligt, hvis barnet opholder sig ca. lige meget hos begge forældre. Det er derfor sædvanligt at der ikke fastsættes børnebidrag, hvis forældrene har aftalt en samværsordning, hvor barnet opholder sig 6 eller 7 dage hos samværsforælderen i løbet af 14 dage. Opholder barnet sig derimod kun 5 dage ud af 14 dage hos samværsforælderen er det udgangspunktet, at der skal betales børnebidrag.

Det er derudover afgørende om begge forældre afholder de daglige udgifter til forsørgelse af barnet. Det er derfor muligt at Familieretshuset efter en konkret vurdering når frem til, at forsørgelsespligten er opfyldt, selvom barnet opholder sig mindre end 6 dage ud af 14 dage hos samværsforælderen.

Børnebidragets størrelse

Størrelsen af børnebidrag afhænger af, hvor meget den der skal betale tjener. Derimod fastsættes bidraget uafhængigt af indkomsten hos den forælder, der modtager børnebidraget.

Børnebidrag fastsættes som minimum til et beløb svarende til normalbidraget. Normalbidragets størrelse reguleres hvert år. Du kan få den aktuelle størrelse oplyst hos Familieretshuset.

Er du kommet i en situation, hvor det er aktuelt at tale om børnebidrag, kan du med fordel tale med en af vores erfarne familieadvokater. Den første samtale er altid gratis og uforpligtende. Ring allerede nu på telefon 72 30 12 05.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross