Hvornår bruges skifteportalen i dødsbo?

18. august 2023
1 minuts læsetid
skifteportalen dødsbo

Skifteportalen er den digitale styring af informationer vedrørende et dødsbo, og administreres af skifteretten.

Skifteportalen bruges, hvis man vil anmelde krav i dødsboer, give meddelelser til skifteretten om et dødsbo, rette forespørgsler vedrørende et dødsbo, give oplysning om en gæld, man har til et dødsbo eller om aktiver tilhørende et dødsbo.

Skifteportalen administreres af skifteretten og den, der får boet udleveret til behandling af skifteretten, får automatisk adgang til skifteportalen.

Både ved private skifter og ved bobestyrerboer er det obligatorisk at indrykke et proklama i Statstidende, hvorefter afdødes mulige kreditorer skal opgøre og anmelde deres krav til dødsboet inden udløbet af 8 uger. Dette kaldes proklamafristen.

Sådanne anmeldelser sker nu til skifteportalen.

Hvis der ikke er registreret krav anmeldt, er kravene forældede.

Man skal som kreditor være opmærksom på, at skifteportalen ikke af sig selv foretager sagsbehandling. En registrering af det anmeldte krav kan være gennemført, men alligevel være kommet efter udløbet af proklamafristen, hvorefter kravet er blevet forældet.

Adressen på skifteportalen er minskiftesag.dk

Hvis du har spørgsmål som arving eller som kreditor til skifteportalen, er du – som altid – velkommen til at kontakte mig.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross