Hvad du bør overveje ved alvorlig sygdom

4. april 2024
2 minutters læsetid
Hvad du bør overveje ved alvorlig sygdom

Hvis du bliver ramt af alvorlig sygdom, er det samtidig en påmindelse om livets skrøbelighed og i den situation er det relevant, at du gør dig bekendt med, hvad der kan ske, hvis du enten svækkes af den alvorlige sygdom eller i sidste ende afgår ved døden.

Udover hensynet til dig selv og ønsket om at få styr på nogle ting, er der også et stort hensyn at tage til dine pårørende og efterladte.

Uanset alvoren i den diagnose, du har fået ved en alvorlig sygdom, er det min oplevelse, at du netop i den situation kan få et mentalt overskud, når der kommer juridisk og økonomisk styr på tingene.

Dette mentale overskud kan du så anvende på at koncentrere dig om det, der giver mest indhold, herunder at fokusere på en eventuel bedring eller helbredelse eller til ultimativt at få taget personligt afsked.

Familieretlige overvejelser

De familieretlige overvejelser bør omfatte både behovet for at oprette en fremtidsfuldmagt, et testamente og få et overblik vedrørende den kommende skifteretslige behandling af dødsboet og de skatter og afgifter, behandlingen af boet forventes at udløse.

Derudover bør du undersøge dine pensionsordninger og eventuelle livsforsikringer for at fastslå, hvem der i givet fald vil modtage disse.

Pensioner og forsikringer går som udgangspunkt udenom selve dødsboet og tilfalder i stedet den, der er indsat som begunstiget.

Hvis du har anvendt formuleringen ”nærmeste pårørende” vil beløbet tilfalde din ægtefælle, eller hvis du er ugift, da din samlever, hvis I har haft et samliv på mere end to år.

Har du hverken ægtefælle eller en samlever, vil beløbene i stedet tilfalde dine børn. Er du barnløs, vil beløbet tilfalde arvinger efter loven og til sidst selve dødsboet.

Lav en samlet løsning

Det vil være en god idé at få lavet dette i en samlet løsning ved en erfaren dødsboadvokat, der samtidig sikrer, at der er sammenhæng mellem de enkelte dokumenter.

Derved skabes det beslutningsgrundlag, der danner baggrund for, om der konkret er behov for at oprette familieretlige dokumenter og skabe klarhed i en svær tid.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross