Hvad er et børnetestamente?

12. oktober 2022
2 minutters læsetid
børnetestamente

Hvis I som forældre begge går bort, mens I har mindreårige børn, er det Familieretshuset, der bestemmer, hvem der skal overtage forældremyndigheden på jeres børn. I kan dog med et børnetestamente få indflydelse på Familieretshusets beslutning om, hvem der skal overtage forældremyndigheden på jeres børn, hvis I går bort, før jeres børn er myndige.

Læs mere om forældremyndighed advokat

Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er et dokument, hvor I som forældre kan give jeres tilkendegivelse af, hvem I ønsker, der skal overtage forældremyndigheden, hvis I skulle gå bort, før jeres børn bliver myndige.

På den måde får I medindflydelse på Familieretshusets beslutning om, hvem der skal overtage forældremyndigheden fra jer i tilfælde af, at I dør, før jeres børn bliver myndige.

Børnetestamentet får relevans i den situation, hvor I begge er gået bort.

Hvis én af jer forældre går bort, vil den fulde forældremyndighed automatisk tillægges den efterlevende forælder, hvis barnet bor hos vedkommende i forvejen. Hvis barnet derimod ikke bor hos den længstlevende forælder, kan også andre personer søge familieretshuset om forældremyndigheden. Det kan eksempelvis være bedsteforældre eller andre slægtninge til barnet.

Hvis I begge går bort, inden jeres børn er myndige, kan det være en stor fordel at have oprettet et børnetestamente, da det er jer som forældre, der kender jeres børn bedst, og da I dermed også kan imødegå en eventuel konflikt, som kan opstå mellem de to efterladte familier, som gerne vil hjælpe til med børnene. Hvis der er oprettet et børnetestamente, vi Familieretshuset som klart udgangspunkt følge jeres ønsker heri, medmindre helt konkrete forhold taler direkte imod. Familieretshuset skal altid tage en beslutning om forældremyndighed ud fra, hvad der efter Familieretshusets opfattelse er bedst for barnet.

Hvordan opretter vi et børnetestamente?

Et børnetestamente kan enten oprettes som et selvstændigt dokument eller som en del af et almindeligt testamente, som også indeholder andre bestemmelser omkring arven.

Vi anbefaler generelt, at man lader børnetestamentet indgå i et andet testamente, da man i et almindeligt testamente eksempelvis også kan træffe bestemmelse omkring båndlæggelse af arven for jeres børn og bestemme, hvorvidt arven til jeres børn skal være særeje

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross