Særeje arv til børn

8. marts 2022
3 minutters læsetid
særeje for arvinger

Vi får ofte henvendelser fra klienter, hvis primære ønske med et testamente er at ”beskytte arven” til deres børn, og mange går endda i troen om, at arven automatisk bliver særeje for dem, som modtager arven.

Det er desværre ikke rigtigt, at arven automatisk bliver særeje. Hvis ikke det er bestemt i et testamente, at arven skal være særeje, så bliver al arv efter dig som udgangspunkt til delingsformue for dine børn, som modtager arven.

Det får den betydning, at hvis dit barn enten er eller bliver gift, og parret ikke har indgået en ægtepagt om særeje i ægteskabet, så vil al den arv, som du har efterladt dig til dit barn, blive en del af parrets samlede delingsformue. Hvis de efterfølgende går fra hinanden, skal dit svigerbarn have halvdelen af værdien af formuen, hvor også indgår værdien af den arv, som dit barn har arvet efter dig. Du risikerer dermed, at dit barn skal dele arven efter dig med sin ægtefælle.

Hvad betyder særeje i et testamente?

Hvis du som forælder ønsker at sikre, at arven efter dig udelukkende skal tilfalde dine børn, så kan du sikre dette ved at oprette et testamente, hvori du bestemmer, at arven skal tilhøre dit barn som særeje.

Særejebeskyttelsen for dine børn kan blive relevant i to typer af situationer: ved barnets død eller i tilfælde af barnets separation eller skilsmisse fra dets ægtefælle.

Der er forskellige typer af særeje, som du kan vælge imellem, når du indsætter bestemmelse om særeje i et testamente. Det er kombinationssærejet og det fuldstændige særeje, og virkningerne er forskellige på visse punkter.

Kombinationssæreje

Hvis du hovedsageligt ønsker at sikre, at arven skal være særeje for dit barn i den situation, hvor barnet bliver separeret eller skilt fra sin ægtefælle, kan du vælge den særejetype, der kaldes kombinationssæreje.

Denne type særeje sikrer, at dit barns arv er særeje i tilfælde af, at barnet bliver separeret eller skilt fra sin ægtefælle, og at arven dermed ikke skal deles med ægtefællen i dén situation.

Hvis dit barns ægteskab derimod ophører ved, at dit barn dør før sin ægtefælle, så vil arven automatisk blive til delingsformue, hvis du har bestemt, at arven efter dig er kombinationssæreje for barnet. Det betyder, at den efterlevende ægtefælle kan få mulighed for at sidde i uskiftet bo, eller at den efterlevende ægtefælle kan beholde 3/4 af arven i tilfælde af, at boet skiftes.

Fuldstændigt særeje

Hvis du ønsker, at arven efter dig skal være særeje for dit barn uanset om det er i tilfælde af, at dit barn bliver separeret, skilt eller dør, så kan du vælge den særejetype, der kaldes fuldstændigt særeje.

Ægtefællen vil stadig modtage arv efter dit barn, og ægtefællen vil arve halvdelen, mens arvingens børn vil arve den anden halvdel. Dit barns ægtefælle har dog ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo med den formue, som ægtefællen arver, fordi der er tale om særejemidler. Det fuldstændige særeje skal derfor fordeles straks i tilfælde af dit barns dødsfald.

Kan mine børn selv ændre eller slette særejet efter min død?

Det korte svar er nej. Hvis du har bestemt i dit testamente, at arven efter dig skal være særeje for modtageren, så kan arvingen ikke senere ændre denne beslutning.

Hvis du i testamentet har indsat bestemmelse om, at arvingen skal have adgang til at ophæve vilkåret om særeje, skal det formuleres tydeligt i testamentet, hvad vilkåret er herfor. Du kan eksempelvis gøre en ophævelse af særejebestemmelsen betinget af, at arvingen opfylder en række konkrete betingelser, som for eksempel at arvingens ægteskab har varet i 15 år, eller at arvingen er fyldt et bestemt antal år.

Derudover skal man huske på, at man som testator ikke kan bestemme over, hvordan arvingen bruger arven. Hvis arvingen bruger arven på forbrug som for eksempel rejser eller almindeligt forbrug i dagligdagen, så kan arvingen indirekte ophæve særejet på den måde, da pengene i så fald er forbrugt.

Vi anbefaler altid, at du taler med en professionel, før du får oprettet et testamente med bestemmelse om særeje for netop at sikre, at du får valgt den særejeform, der passer bedst i din situation.

Kontakt os, hvis I ønsker at få oprettet et testamente eller blot ønsker at vide mere om, hvad der gælder i lige præcis jeres situation. Vi udarbejder gerne et testamente i samarbejde med jer efter jeres specifikke ønsker.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross