Skilsmisse advokat

Hvordan bliver man skilt?

Der skal indsendes en ansøgning om skilsmisse til Familieretshuset. Familieretshuset vurderer herefter, om betingelserne for skilsmisse er opfyldt, og om ægtefællerne er enige om vilkårene. Hvis det er tilfældet, udsteder Familieretshuset en bevilling om skilsmisse.

Hvad betyder det at være skilt?

Ved skilsmisse ophæves de retlige konsekvenser af ægteskabet. Det betyder, at jeres formuefællesskab ophører den dag der indgives anmodning om skilsmisse. Såfremt I forinden er separeret vil ophør af formuefællesskabet være den dag, der er indgivet begæring om separation. 

I er derudover ikke længere sambeskattede. I er ikke længere hinandens nærmeste pårørende. Retten til arv efter hinanden efter arveloven bortfalder, og der sker ophævelse af den gensidige forsørgelsespligt ved skilsmisse, medmindre den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden.

Hvilke vilkår skal gælde for skilsmissen?

Forinden Familieretshuset kan udstede bevilling til skilsmisse, skal der være enighed om vilkårene for skilsmissen, som er følgende:

Om den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvor længe bidraget skal betales
Hvem af ægtefællerne, der skal overtage eventuel lejebolig eller andelsbolig

Kan I ikke blive enige om vilkårene for jeres skilsmisse, vil I blive indkaldt til en vilkårsforhandling. Opnår I herefter ikke enighed, er det Familieretshuset, som træffer afgørelse om hvilke vilkår der skal gælde for skilsmissen.

Bemærk, at der i forbindelse med en eventuel forudgående separation kan være indgået aftale om, at vilkårene for separationen også skal gælde i tiden efter skilsmissen.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Lene Marie Braad
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross