Skilsmisse advokat

Hvis der er enighed om det, kan man som ægtefæller bevilges skilsmisse uden forudgående separation.

En ægtefælle har derudover ret til skilsmisse uden forudgående separation, hvis enten den anden ægtefælle har været utro, I har levet hver for sig i 2 år på grund af uoverensstemmelser, den anden ægtefælle har begået vold mod sin ægtefælle eller børn, den ene allerede er gift med en anden eller den anden ægtefælle har bortført jeres fælles barn til udlandet.

Er ovenstående betingelser ikke opfyldt, kræver det en separationsperiode på 6 måneder, før man kan blive skilt.

Pr. 1. juli 2020 er refleksionsperioden på 3 mdr. for de ægtefæller, der har fælles børn under 18 år afskaffet. Refleksionsperioden betød, at ægtefæller med fælles børn under 18 år først kunne blive skilt efter en 3 måneders refleksionsperiode. Det er nu muligt at blive bevilget direkte skilsmisse, såfremt ægtefællerne er enige om det - også selvom ægtefællerne har fælles børn under 18 år. 

Hvordan bliver man skilt? 

Der skal indsendes en ansøgning om skilsmisse til Familieretshuset. Familieretshuset vurderer herefter, om betingelserne for skilsmisse er opfyldt, og om ægtefællerne er enige om vilkårene. Hvis det er tilfældet, udsteder Familieretshuset en bevilling om skilsmisse.

Hvad betyder det at være skilt?

Ved skilsmisse ophæves de retlige konsekvenser af ægteskabet. Det betyder, at jeres formuefællesskab ophører den dag der indgives anmodning om skilsmisse. Såfremt I forinden er separeret vil ophør af formuefællesskabet være den dag, der er indgivet begæring om separation. 

I er derudover ikke længere sambeskattede. I er ikke længere hinandens nærmeste pårørende. Retten til arv efter hinanden efter arveloven bortfalder, og der sker ophævelse af den gensidige forsørgelsespligt ved skilsmisse, medmindre den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden.

Hvilke vilkår skal gælde for skilsmissen?

Forinden Familieretshuset kan udstede bevilling til skilsmisse, skal der være enighed om vilkårene for skilsmissen, som er følgende:

 • Om den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvor længe bidraget skal betales
 • Hvem af ægtefællerne, der skal overtage eventuel lejebolig eller andelsbolig

Kan I ikke blive enige om vilkårene for jeres skilsmisse, vil I blive indkaldt til en vilkårsforhandling. Opnår I herefter ikke enighed, er det Familieretshuset, som træffer afgørelse om hvilke vilkår der skal gælde for skilsmissen.

Bemærk, at der i forbindelse med en eventuel forudgående separation kan være indgået aftale om, at vilkårene for separationen også skal gælde i tiden efter skilsmissen.

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Lene Marie Braad
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross