Skal vi vælge separation eller skilsmisse?

12. november 2021
3 minutters læsetid
separation eller skilsmisse

Hvis du eller din ægtefælle ikke længere ønsker at være gift, kan I begge vælge at anmode om at blive separeret eller skilt. Der er imidlertid forskel på separation og skilsmisse.

Skilsmissen er en endelig opløsning af ægteskabet, hvorimod separation kan ses som en periode, hvor man har mulighed for, at overveje om ægteskabet skal fortsætte. Under en separation består ægteskabet fortsat, men I flytter fra hinanden, hvorefter der senere kan søges om en endelig skilsmisse.

I flere juridiske sammenhænge er virkningerne af separation og skilsmisse de samme. På nogle punkter er der dog forskel mellem løsningerne, som jeg gennemgår her.

Separation inden skilsmisse

Det er ikke en betingelse, at I bliver separeret inden en endelig skilsmisse, men det kan blive nødvendigt.

Hvis I begge ønsker en direkte skilsmisse uden en forudgående separation, skal I som udgangspunkt være enige om det. Hvis det kun er den ene af jer, som ønsker at blive skilt, eller hvis I ikke er enige om vilkårene for skilsmissen, kan der i stedet søges om separation. I kan hver især altid kræve at blive separeret, da det ikke kræver den anden parts enighed. Når I herefter har været separeret i seks måneder, kan I hver især søge om skilsmisse.

Selvom udgangspunktet er, at I begge skal være enige for at kunne opnå en direkte skilsmisse, er der visse undtagelser, hvor det i tilfælde af uenighed alligevel kan lade sig gøre at få en direkte skilsmisse. Det kan eksempelvis være i en situation, hvor den ene part har været utro, har begået vold mod den anden part eller deres børn, eller hvor I allerede har boet hver for sig i to år eller mere på grund af uoverensstemmelser mellem jer. Derudover er det muligt at opnå en direkte skilsmisse i situationer, hvor den ene part har bortført parternes fællesbarn til udlandet.

Konsekvens af separation eller skilsmisse

Når man gifter sig med hinanden, får man i kraft af ægteskabet automatisk formuefællesskab. Det betyder, at den samlede formue i tilfælde af separation eller skilsmisse skal deles mellem jer. Udgangspunktet fraviges dog, hvis man som ægtefæller har oprettet en ægtepagt om særeje.

Hvis I bliver separeret eller skilt ophører formuefællesskabet, og hvis ikke I har haft en ægtepagt om særeje, skal formuen og de ting, som I hver især ejer, deles mellem jer. Dette gøres ved bodeling, og hvis ikke I kan blive enige om bodelingen, så er det Skifteretten, som vil afgøre dette. I har derfor mulighed for, at opgøre og dele jeres formue endeligt, selvom der alene er tale om en separation.

Læs også: Hvilken formue skal deles ved skilsmisse eller separation?

Hvis I bliver separeret men ikke flytter fra hinanden, vil separationen bortfalde efter en periode. Det har den konsekvens, at I igen får formuefællesskab, selvom I har delt jeres formue. Det samme gælder, hvis I har været flyttet fra hinanden, men herefter vælger at flytte sammen igen i separationsperioden. Det gælder derimod ikke, hvis I er blevet skilt – i dét tilfælde vil I blot anses for at være samlevende, da ægteskabet allerede er endeligt ophørt ved skilsmissen.

Hvis I bliver separeret eller skilt, mister I derudover også arveretten efter hinanden. Hvis en af jer dør, vil den længstlevende derfor heller ikke arve efter den afdøde, og hvis I har børn, vil det derfor i stedet være dem, der arver fuldt ud, medmindre andet er bestemt ved testamente.

Hvordan ansøger vi om separation eller skilsmisse?

Hvis en af jer ønsker at blive separeret eller skilt, skal I ansøge Familieretshuset herom.

Hvis I er enige om separation eller skilsmisse og om vilkårene herfor, kan I få en direkte skilsmisse eller separation.
Hvis Ikke I er enige om spørgsmålet om separation, skilsmisse eller vilkårene herfor, kan I vælge at komme til vilkårsforhandling i Familieretshuset, hvor en sagsbehandler vil fortælle jer om, hvad virkningerne af skilsmisse og separation er. Hvis I her kan blive enige om, hvorvidt den ene af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden part, kan I blive skilt eller separeret allerede ved vilkårsforhandlingen. Hvis ikke I kan blive enige, vil Familieretshuset i stedet træffe en afgørelse.

Læs også: I disse situationer kan du søge om ægtefællebidrag

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross