Håbløshedstidspunkt

Håbløshedstidspunkt

Fortrolig drøftelse af din situation

Du kan ringe til advokat Rune Hyllested alle ugens dage for en fortrolig drøftelse af din situation og muligheder.
+45 22 22 55 24
Alle ugens dage: 7.00 - 22.00
Turnaround

Hvornår er håbløshedstidspunktet?

Håbløshedstidspunktet er det tidspunkt, hvor ledelsen indser eller burde indse, at en videreførelse af virksomhedens drift ikke er mulig uden at det vil give yderligere tab for kreditorerne. Man skal altså stoppe virksomhedsdriften inden det tidspunkt hvor man påtager sig gæld, som man ved, ikke kan betales.

Hvordan bestemmes håbløshedstidspunktet?

Håbløshedstidspunktet er ikke en eksakt størrelse, men et udtryk for en konkret vurdering af, hvornår det ikke længere er forsvarligt for ledelsen at forsøge at rette op på virksomhedens økonomi. Vurderingen af hvorvidt håbløshedstidspunktet er indtrådt eller er nært forestående, skal ske efter en samlet bedømmelse af flere faktorer. Disse faktorer har til formål at belyse, hvornår ledelsen burde indse, at situationen er så økonomisk vanskelig, at der ikke er nogen realistisk mulighed for at fortsætte driften uden tab for kreditorerne.

Som udgangspunkt vil en ledelse, som handler aktivt i forsøget på at nå en løsning med forskellige forretningsmæssigt begrundede tiltag, indrømmes et relativt stort råderum. Dette forudsat at ledelsen har foretaget rimelige undersøgelser forud for sin beslutning om at forsætte driften og disponere.

Er det realistisk at redde selskabet?

Så længe der er en realistisk mulighed for, at virksomheden, der nu er i økonomiske vanskeligheder, kan reddes, vil den ledelse, der søger at bringe virksomheden på ret køl, kunne agere uden at komme i karambolage med håbløshedstidspunktet. Det forhold, at der er tab medfører ikke i sig selv at håbløshedstidspunktet er overskredet med muligt erstatningsansvar til følge.

Muligt erstatningsansvar og konkurskarantæne ved fortsat virksomhedsdrift

Den ledelse som fortsætter virksomhedsdriften efter det står klart, eller burde stå klart, at en videreførelse af virksomheden vil give yderligere tab for kreditorerne, kan ifalde et ledelsesansvar og dermed blive pålagt at erstatte kreditorernes tab. Ledelsesansvaret er en undtagelse til det klare udgangspunkt om, at en ledelse i et selskab ikke er personlig ansvarlig for kreditorernes eller selskabets tab.

En anden konsekvens af overskridelsen af håbløshedstidspunktet er, at medlemmer af selskabets ledelse kan blive pålagt konkurskarantæne, hvis selskabet går konkurs. Konkurskarantæne betyder, at en person for en periode er afskåret fra at deltage i ledelsen af et kapitalselskab.

Det er vigtigt at nævne, at ledelsen har et rum til at søge at rede virksomheden og at det kræver en nøje og konkret vurdering af, hvornår en virksomhed krydser det punkt, hvor den forsatte drift er håbløs.

Vi yder rådgivning om alle de aspekter og muligheder der er for virksomheder der befinder sig i modvind.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
hvad er turnaround
cross