Tilbagebetaling af momslån: Hvad gør du?

16. marts 2022
2 minutters læsetid
Tilbagebetaling af momslån

Fristen for tilbagebetaling af momslån står for døren. Fristen er 1. april 2022 og det giver likviditetsmæssige problemer for en række virksomheder.

Flere tusinde danske virksomheder optog momslån da corona var på sit højeste i 2020 og 2021. Disse momslån står ifølge Skat nu over for tilbagebetaling.

Det kan presse butikker, handelsvirksomheder, virksomheder inden for bygge og anlæg, industri, landbrug og transport, da coronakrisen i forvejen har gjort at de er presset på likviditeten.

Kan virksomheden ikke betale lånet tilbage til fristen, får den gæld til staten, der bliver beregnet renter af. Altså vokser gælden, og med tiden vil kravet også blive overdraget til Gældsstyrelsen til inddrivelse.

Hvad kan du gøre, hvis du mangler likviditet til tilbagebetaling af momslån?

Hvis virksomheden ikke kan betale momslånet inden fristen, kan man oprette en betalingsordning hos Skat. For at kunne oprette en betalingsordning, kræves det, at virksomheden kan opfylde en række betingelser.

Kan din virksomhed ikke betale momslånet tilbage, bør du snarest mulig søge professionel hjælp til at indlede forhandlinger med alle dine kreditorer. Den manglende likviditet udfordrer nemlig ikke kun virksomhedens mulighed for at betale moms til Skat, men også evnen til at betale de øvrige regninger.

For virksomheder, der ikke kan betale momslån tilbage, fordi der ikke kan opnås en aftale med Skat eller virksomhedens bank er det sandsynlige scenarier for virksomheden enten rekonstruktion eller konkurs.

Ved rekonstruktion forsøges det at løse virksomhedens økonomiske problemer ved salg af hele eller en del af virksomheden, eventuelt i kombination med at der laves en aftale om nedslag i virksomhedens gæld. Alt sammen med det formål, at skabe grundlag for en sund og levedygtig virksomhed, som kan overleve.

Lykkes rekonstruktionen ikke, vil en konkurs ofte være sidste udvej. Det kan ske ved enten en konkursbegæring fra en af dine kreditorer eller en egen konkursbegæring, hvor du selv begærer din virksomhed konkurs.

Ser din virksomhed ind i store økonomiske problemer, er det vigtigt at vide, hvor langt man kan gå, og hvornår man er nødt til at kaste håndklædet i ringen.

Man skal senest stoppe, når en fremtidig drift er håbløs. Er din virksomhed nødlidende, er det derfor vigtigt at du er opmærksom på begrebet håbløshedstidspunkt.

Vi har mange års erfaring i at rådgive kriseramte virksomheder i forbindelse med omstrukturering, rekonstruktion og konkurs. Kontakt os allerede i dag for en indledende drøftelse af situationen i din virksomhed.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Mikkel Anker Pedersen
  Mikkel Anker Pedersen
  Advokat, Partner
  cross