Panthaver

Om panthaver.dk

Ejendomme

Mulighed for at se en oversigt over alle pantsatte ejendomme, panthaversammensætningen for hver enkelt ejendom, samt hvor langt kurator er med salg af ejendommene.

Panthaverregnskab

Mulighed for altid at kunne tilgå et opdateret regnskab.

Vores specialudviklede panthaver-intranet danner grobund for professionaliseringen af vores behandling af konkursboer og den kommunikation, der er mellem STORM Advokatfirma og panthaverne. Via vores panthaver intranet er det altid muligt for panthaver at få en hurtig status og et samlet overblik over sagsbehandlingen.

Som panthaver er du selvfølgelig altid mere end velkommen til at ringe eller skrive til os for at få en status på det enkelte bo, eller hvis der løbende er spørgsmål. Vores unikke panthaver-intranet er derfor kun ment som et værktøj, der optimerer bobehandlingen og minimerer den tid, der bruges på opfølgninger og status. På den måde gøres hele processen mere effektiv og deraf følgende mindre forbrug af tid og omkostninger for alle parter.

Panthaver i landbruget

Som panthaver i landbrugskonkursboer, der håndteres af STORM Advokatfirma, giver vi dig mulighed for at følge sagsforløbet i detaljer. En nem og hurtig adgang til en opdatering af status på boets behandling. I vores specialudviklede panthaver-intranet vil du som panthaver få indblik i alle de relevante oplysninger, såsom fremtidig markdrift, stalddrift, ejendomme, maskiner og panthaverregnskab.

Drift af marker: Mulighed for at se om der er skabt afklaring af forpagtede arealer, eventuel høstpant, pasning af marken m.v.

Drift af stald: Mulighed for at se om der er udført dyrlægetjek, om besætningen er solgt m.v.

Drift af ejendomme: Mulighed for at se en oversigt over alle ejendomme, samt panthaversammensætningen og arealstørrelsen for hver enkelt ejendom.

Salg af maskiner: Mulighed for at se om der er sket afklaring af ejerskab på maskinerne, samt mulighed for at finde link til auktioner, når disse bliver sat til salg.

Panthaverregnskab: Mulighed for altid at kunne tilgå et opdateret regnskab.

Kontakt STORM og få adgang til panthaver.dk.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Mikkel Anker Pedersen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Mikkel Anker Pedersen
cross