Tegn på økonomisk krise i virksomheden

17. oktober 2023
2 minutters læsetid
tegn på økonomisk krise

Hvad er tegnene på, at min virksomhed er på vej ind i en økonomisk krise?

På den korte bane kommer virksomheder ikke i økonomisk krise som følge af et underskud, om end dette kan være det første tegn. Et meget håndgribeligt tegn er når regningerne ikke længere kan betales til normal forfaldsdato.

Ledelsen af enhver virksomhed skal være meget bevidst omkring virksomhedens likviditet, og dermed evnen til at betale regningerne til tiden. Ofte oplever vi at virksomheder ikke har det nødvendige likviditetsmæssige overblik.

Et af de bedste værktøjer er et likviditetsbudget. Et likviditetsbudget der holdes løbende opdateret vil tidligt afsløre hvis der i den nære fremtid ikke vil være tilstrækkelig kapital til rådighed til at betale enhver kredit til forfald. Ved at få denne viden, før virksomheden er nødsaget til at overskride de ordinære betalingsfrister eller helt undlade at efterleve dens betalingsaftaler, øges virksomhedens handlemuligheder. Og dermed muligheden for overlevelse.

I mange virksomheder er udfordringen ofte, at der ikke udarbejdes et likviditetsregnskab, og at det ikke holdes opdateret. Dette kan resultere i, at virksomheden ikke opdager og erkender problemerne før end kassen er tom. På dette tidspunkt kan det være svært at vælge de rigtige løsninger.

En utilstrækkelig likviditet vil derfor typisk manifestere sig ved et behov for at optage lån eller optage kredit eller at man helt overskrider betalingsfrister. Særligt disse forhold kan gøre en virksomhed for upopulær hos samarbejdspartnerne.

Disse eksterne faktorer kan påvirke virksomhedens økonomi

Renten og inflation er nogle af de eksterne faktorer, der kan have stor indflydelse på en virksomheds økonomi.

Renteudsving for en virksomhed med et stort finansieringsbehov har stor indflydelse på en virksomheds økonomi, idet omkostningen til at finansiere sig kan variere meget, og med de rentestigninger der ses på verdensplan i øjeblikket, kan gøre det svært at få budgettet til at nå sammen.

Hvordan kan markedstrends indikere en kommende økonomisk nedtur for en branche?

Markedstrends kan indikere en kommende økonomisk nedtur for en branche på flere måder end blot renten og inflation.

Hvis verdensøkonomien går ned, kan det eksempelvis påvirke eksporten af varer fra en bestemt branche, lige som store usikkerheder, som krigen i Ukraine, kan påvirke forsyningskæderne, hvilket fører til både mangel og prisstigninger på materialer, som det har været tilfældet i byggebranchen.

Storm Advokatfirma kan hjælpe med at analysere din virksomheds økonomiske status og afsøge relevante løsningsmuligheder, så du får en risikoafklaring.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Rune Hyllested
  Rune Hyllested
  Advokat (L), Partner, CEO
  cross