CSR

Det omkringliggende samfund

Vi er en del af det omkringliggende samfund og derfor tager vi vores ansvar meget alvorligt. Vi tager ansvaret på os og sætter mange initiativer i gang. Det er ikke ensbetydende med at det er godt nok. Vi lover, at vi er ambitiøse; for kan vi gøre det bedre end i går, så gør vi det.

Vi er klar over, at vi på ingen måde er i mål. Vi har allerede igangsat mange initiativer, men vi udvikler løbende nye for at forbedre vores samfundsansvar.

Vi vil til stadighed have et klart fokus på forbedring af vores samfundsansvar, ligesom vi har et klart fokus på vores forretning og virksomhed.

Vores kerneforretning er juridisk rådgivning og derfor stiller vores advokater, fuldmægtige og studerende, deres kompetencer til rådighed for forskellige retshjælpsordninger og andet frivilligt arbejde.

Vores relationer og samarbejder med det omkringliggende samfund bygger på vores værdier som at være nærværende og fremsynet. Derfor indgår vi i mange forskellige relationer og samarbejder, der bygger på samme kultur. Vi bidrager ikke kun som sponsorer, men i lige så høj grad, ønsker vi at stille vores ekspertise og personlighed til rådighed for samarbejdet.

Cool East 2016-2023

Cool East et samfundsansvarligt projekt, der har til formål at skabe samhørighed, stolthed og synlighed om aktiviteter i Aalborg Øst.

Aktiviteterne i Cool East understøtter sociale relationer, kulturelle oplevelser, sunde udfoldelser og sjove begivenheder for alle aldersgrupper og beboere i området, der til gengæld bidrager positivt med deres deltagelse.

STORM Advokatfirma var med fra begyndelsen frem til september 2023, hvor vi trådte ud af projektet. I vores medlemsperiode, sad vores direktør Rune Hyllested i bestyrelsen.

Læs artikel med tidligere formand for Cool East

Gå til cooleast.dk

Kræftens Bekæmpelse

Kræft rammer hver tredje dansker, og langt de fleste af os har været eller vil på et tidspunkt blive berørt af kræft på den ene eller anden måde. Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at færre får kræft, og at flere overlever og får et godt liv efter sygdommen.

Vi har valgt at støtte Kræftens Bekæmpelse, da foreningen kæmper for en vigtig sag, som vi gerne vil bakke op om. Vores bidrag til forskning skal være med til sikre bedre behandlinger og give svarene på, hvorfor så mange danskere får kræft. Derfor støtter vi Kræftens Bekæmpelse.

Derudover deltager vi løbende i videndeling og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne omkring os. Samarbejdet er både på projektudarbejdelse, solution camps eller cases, hvor de studerende kommer med input og viden på områder, hvor vi ofte ikke har erfaring/viden. Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne er særdeles frugtbart og giver os ideer og vinkler til løbende udvikling af forretningen. Samtidig er det vores mulighed for at integrere uddannelsesinstitutionerne og de studerende i vores forretning.

Gå til cancer.dk

Små job med mening

Et socialt ansvarligt initiativ i Aalborg Kommune. Projektet skaber små jobs, der giver mening for både den enkelte medarbejder og virksomheden. STORM Advokatfirma blev udvalgt til task forcen bag Små job med mening, der nu er en let måde for virksomheder at tage socialt ansvar på og samtidig få løst helt konkrete opgaver, som ellers tager tid fra de andre medarbejdere. Et lille job er minimum 5 – maksimum 10 timer om ugen.

Læs artiklen Selv små job giver god mening

Se nyheden om Små job med mening hos TV2 Nord

Gå til smaajobmedmening.dk

Medarbejdere

Vores medarbejdere og vores arbejdsplads er omdrejningspunktet for al vores juridiske rådgivning. For at sætte standarden for fremsynet rådgivning, stiller vi store krav, ligesom vores kunder stiller store krav til os. Vi går rigtig langt for at skabe den bedste arbejdsplads for alle vores medarbejdere. Vi sætter barren højt og arbejder for det hver dag.

Vi investerer både i at dygtiggøre vores medarbejdere og arbejder målrettet på at tiltrække og udvikle de bedste talenter. Vi har gennem STORM Academy skabt omdrejningspunktet for videndeling, talentudvikling og lederudvikling.
Vi sørger løbende for at undersøge og igangsætte initiativer der understøtter, at vores medarbejdere fortsat oplever STORM Advokatfirma, som deres foretrukne arbejdsplads. Derfor er vi særdeles glade for at vores sociale kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven) er blandt den højeste i branchen.

Morgendagens jurister skal naturligvis findes på universiteterne. Derfor har vi et tæt samarbejde med eks. Aalborg Universitet. Vi har løbende studerende ansat i studiejobs. Dermed kan vi allerede på et tidligt stadie forme og udvikle de bedste talenter. Vi er ikke bange for at give studerende ansvar og opgaver, der udfordrer og udvikler dem i tæt samarbejde med vores erfarne kolleger. Gennem arbejdet, giver vi den enkelte, de bedste kort til at forme deres fremtid som jurist.

Vi har et godt samarbejde med Aalborg Kommune. Det betyder bl.a. at vi i dag har ansat to medarbejdere på fleksible vilkår. Vi oplever, at alle medarbejdere skaber værdi i STORM Advokatfirma, og derfor er det en fornøjelse, at vi kan skabe en arbejdsplads, hvor der er udviklingsmuligheder for den enkelte – uanset baggrund. Denne diversitet og mangfoldighed på arbejdspladsen oplever vi som en klar styrke for os og for vores kunder. Derfor er vi en del af det omkringliggende samfund og tager ansvaret på os.

Miljø

Vi har fokus på miljøet og forpligter os til at belaste miljøet og klimaet mindst muligt. Vi gennemfører kontinuerligt forbedringer af vores arbejdsprocesser, og her er der fokus på effektivitet og reduktion af ressourceforbruget. Det bevirker, at vi kan reducere ressourceforbruget løbende.

Gennem vores leverandørsamarbejde fokuserer vi på og prioriterer, at vores leverandører har øjne for bæredygtighed og det sociale ansvar. Vi foretrækker således leverandører, der anvender miljømærkede produkter og efterlever miljøkrav.

Vores arbejdsmiljø indgår også som et naturligt fundament for indsatserne på miljøområdet. Vi har egen arbejdsmiljøorganisation, der løbende undersøger og tilvejebringer sunde og sikre arbejdsforhold for den enkelte. Det betyder, at både indretningen og arbejdsprocesserne bidrager positivt til at fremme sunde og sikre arbejdsforhold.

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross