Nødlidende landbrug

Nødlidende landbrug

Turnaround

Dårlig likviditet

Vi oplever desværre, at flere landmænd har dårlig likviditet. I sådanne situationer er der behov for at opnå en afklaring af, om det er muligt at forbedre likviditeten, så det er muligt at blive på ejendommen. Reagerer man for sent, kan det være nødvendigt at komme videre med en afvikling af bedriften. Er det småt med de likvide beholdninger opfordrer vi derfor dig til, hurtigst muligt, at søge hjælp hos os.

STORM Advokatfirma har stor erfaring med at sikre dig, så du kommer videre fra din nuværende situation på den bedst mulige måde:

Det er vigtigt, at du kender dine rettigheder og muligheder. Hos STORM Advokatfirma hjælper vi gerne med at varetage dine og din families interesser bedst muligt i en svær økonomisk situation.

Vi hjælper med at gennemgå dit likviditetsbudget for at se om vi kan øge likviditeten. Vi deltager gerne i møder med pengeinstitut og kreditforening, hvis der er akut behov for likviditet og vi har stor erfaring med at sikre enighed om en plan og gennemføre den.

God driftsledelse kræver stram styring. I krisetider er der imidlertid mange andre, der gerne vil have en hånd på roret. Vi hjælper dig derfor med at bevare styringen af din bedrift, så du og din familie kommer gennem en krise med så få knubs som muligt.

Tilbage på sporet

Mange danske landmænd oplever et urimeligt pres i disse år. Blandt andet strammer myndighederne lovgivningen, og indtjeningen presses af faldende priser.

Hos STORM Advokatfirma har vi stor erfaring med at hjælpe landmænd med at navigere ud af krisen. Vi skaber sammen med dig et overblik over din nuværende bedrift og oplister forskellige muligheder og scenarier. Herefter kan konsekvenserne af dine valg overskues, og det står klart, om din bedrift skal udvikles.

STORM Advokatfirma er kendt for med høj kvalitet at lægge et unikt helhedssyn på landmanden, landmandens familieforhold og forretning. Vi tilpasser os og forklarer juridiske spidsfindigheder i et sprog, som er til at forstå.

Fælles for de løsninger og scenarier som vi foreslår, er en positiv dialog med alle interessenter, herunder kreditorer.

Vores erfaring siger os, at det er den måde, du bedst kommer tilbage på sporet på – både menneskeligt og forretningsmæssigt.

Trængte bedrifter

Er havnet i en situation, hvor du i restance til banken, har du misligholdt din aftale med kreditforeningen eller mangler du likviditet til den almindelige drift? Hos STORM Advokatfirma oplever vi stor søgning af landmænd, for hvem der er akut behov for likviditet, ligesom der er opstået motivationsfravær.

I sådanne situationer er der behov for at opnå en afklaring af, hvorvidt det er muligt at blive på ejendommen, eller hvorvidt det er nødvendigt at komme videre med en afvikling af bedriften.

Er du lukningstruet?

Vi har erfaring med begge scenarier og kan sikre dig, at du kommer videre fra din nuværende situation på den bedst mulige måde. 

Vi står klar til at hjælpe dig.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i nødlidende landbrug

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross