Opkøb i landbruget: Pas på med sammenlægninger

24. januar 2018
2 minutters læsetid
lokalplan

Rundt omkring i det danske landbrugsland bliver der nu foretaget et stigende antal opkøb af naboejendomme. Står du i situationen, eller går du med overvejelser om opkøb, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Vi har stor erfaring med køb og salg af landbrugsejendomme og kan derfor yde den helt rette juridiske rådgivning.

I takt med at strukturtilpasningen i landbruget igen bliver en reel mulighed, foretages der et stigende antal opkøb af naboejendomme.

Her følger 10 anbefalinger til brug for dig, der er i gang med, eller overvejer opkøb.

1. Inden købsaftalen indgås skal der foretages en grundig gennemgang af den pågældende ejendom, herunder en sikring af, om ejendommen lever op til de forventninger, du har som køber i relation til de miljømæssige og dyrkningsmæssige forhold.

2. Hvis naboejendommen købes på tvangslignende vilkår, skal du være yderligere opmærksom på de fysiske og retlige forhold vedrørende ejendommen og få disse undersøgt af din advokat inden du indgår i en aftale.

3. Der skal aftales en optimal finansiering af den købte ejendom. Husk at gældsovertagelse kan påvirke din samlede soliditet.

4. Ved et fremtidigt overtagelsestidspunkt kan du overveje, om du skal indgå en aftale om kurssikring på din finansiering, således at du kender renten og kursen på dine lån, når de skal hjemtages.

5. Hvis du undlader at sammenlægge den købte ejendom med din eksisterende ejendom, vil du kunne opnå en højere realkreditfinansiering, idet den indkøbte ejendom kan finansieres fra bunden.

6. Hvis du har overvejelser om et generationsskifte, må du ikke ændre på dine matrikulære forhold, hvis du vil anvende værdiansættelsescirkulæret (+/- 15% af den offentlige vurdering). Du skal derfor hverken frasælge arealer eller foretage sammenlægninger, idet du derved er i fare for at miste denne mulighed for en gunstig værdiansættelse.

7. Hvis du opkøber en ejendom med bolig og ønsker at frasælge boligen, skal du overveje, om du samtidigt dermed formindsker din kontrol over nærområdet. Dette kan være tilfældet i relation til høringsregler om eventuelle udvidelser af produktionen i din virksomhed. Overvej i stedet, om boligen kan udlejes eller alternativt sælges som en landbrugsejendom (over 2 hektar), idet tålegrænsen vedrørende landbrugsproduktion ved naboer for landbrugsejendomme er højere, end tålegrænsen for rene boligejendomme på landet.

8. Husk at et frasalg af boligen på en landbrugsejendom kræver, at der skal være identiske ejer-forhold mellem restejendommen og ejeren af en landbrugsejendom med stuehus på – denne praksis fremgår alene at Landbrugsstyrelsens interne praksis og ikke af loven.

9. Inden du køber den konkrete ejendom, skal du overveje, om der er alternative og bedre ejendomme på vej i markedet.

10. Tag en indledende drøftelse med din advokat. Så kan du få konkrete og yderligere råd og hjælp til at gennemføre din strategi for din virksomhed.

Kontakt os på telefon 72 30 12 05, hvis du går i opkøbstanker og har brug for rådgivning.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Jens Axel Kruchov
Jens Axel Kruchov
Advokat, Partner
cross