Generationsskifte af virksomhed

jens axel kruchov

Hvad er et generationsskifte?

Der kan være tvivl om, hvad et generationsskifte er, og hvorfor ejeren skal gennemføre et generationsskifte nu. Generelt dækker et generationsskifte over en hel eller delvis overdragelse af en selvstændig virksomhed, hvorved både værdier, forpligtelser og kompetenceudøvelse overdrages til en ny ejer.

I modsætning til almindelige virksomhedsoverdragelser og transaktioner, er der i et generationsskifte tale om parter, der er interesse forbundne enten biologisk eller aftalemæssigt ved generationsskifte til en medarbejder.

Der er mange årsager til, hvorfor generationsskifte kan være den bedste løsning. Disse er typisk begrundet i skattemæssige hensyn, hensyn til virksomhedens fortsatte udvikling og vækst, hensynet til næste generation og hensynet til den nuværende ejers alder og situation i øvrigt.

Brug en generationsskifteadvokat som tovholder

Et generationsskifte udføres af flere involverede, herunder både revisorer og advokater. Idet et generationsskifte er en kompleks størrelse, der består af flere elementer, er det vigtigt, at parterne udpeger en ansvarlig tovholder. Dette bør være en generationsskifteadvokat, der har indsigt i og rutine til at styre processer, der involverer flere aktører. Advokaten har typisk det samlede overblik og erfaringen fra transaktioner af erhvervsvirksomheder og kan dermed sikre en salgsproces, der opfylder alle parternes forventninger.

Som ejer af en virksomhed er det væsentligt at forberede sin exit som virksomhedsejer. Enhver rådgivning til en virksomhed bør derfor indeholde en gennemarbejdet plan for generationsskifte eller en plan for, om virksomheden er til salg – en exitplan.

De familieejede virksomheder kan anvende særlige lempelige regler for at generationsskifte deres virksomhed. Det åbner muligheden for at håndtere værdiansættelsen og den arveafgift og gaveafgift, generationsskifter af sådanne virksomheder udløser. Dertil kommer, at også den skat, der påhviler sælgeren i et generationsskifte, kan minimeres og i visse tilfælde udskydes ved skattemæssig succession.

Kontakt os allerede i dag for en uforpligtende drøftelse af et generationsskifte på telefon 72 30 12 05.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i generationsskifte

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Jens Axel Kruchov
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  dødsboadvokat
  cross