Guide: Fra lejer til ejer af produktionsbygninger

14. juni 2022
3 minutters læsetid
Guide: Fra lejer til ejer af produktionsbygninger

Når du går fra lejer til ejer af produktionsbygninger, er der nogle vigtige forhold du skal være opmærksom på, inden du sætter underskriften. Få overblikket her:

Som ejer af en produktionsvirksomhed, hvor virksomheden drives fra lejede bygninger, er der en række juridiske forhold, du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at blive ejer i stedet for lejer.

Først og fremmest er det naturligvis vigtigt at få afklaret, på hvilke vilkår og til hvilken pris produktionsbygningerne kan købes. Selve de økonomiske aspekter ved at eje produktionsbygninger contra at leje dem, bør afklares.

Hvis der ikke er involveret advokat og bank i forbindelse med forhandling af vilkår og indgåelse af købsaftale, anbefaler vi, at der i købsaftalen indskrives forbehold for både din advokats og banks godkendelse. Dette sikrer, at vi som advokater kan gennemgå købsaftalen og alle handlens øvrige forhold således at risici mv. afdækkes og afklares inden der er en endelig handel.

I forbindelse med køb af produktionsbygninger er der mange forhold, som er vigtige at få afklaret eksempelvis:

  • Er der i lejekontrakten nogle hindringer for køb af ejendommen, og er der nogle økonomiske forhold som bør afklares i forbindelse med eventuelt indbetalt depositum, vedligeholdelse, m.v.
  • Driver du en virksomhed som kræver særlige tilladelser, herunder eksempelvis miljøtilladelser, er det særligt vigtigt at det afklares, om disse tilladelser er udstedt til virksomheden, eller til tidligere ejer af ejendommen. I sidstnævnte tilfælde skal det sikres, at alle tilladelser er med-delt til virksomheden, således produktionen kan fortsætte på vilkår som før erhvervelsen af ejendommen.
  • Det er herudover væsentligt at være opmærksom på den offentlige planlægning i form af kommuneplaner, kommuneplanrammer og lokalplaner – både for selve ejendommen, men også for det område ejendommen er beliggende i. Er der eksempelvis planlagt yderligere udbygning af området, eller er der meddelt dispensation fra eksempelvis støj eller forurening fra en lokalplan? Alle forhold af denne karakter bør klarlægges, så det kan sikres at det ikke har indflydelse på den fremtidige produktion.
  • Hvis virksomheden fremadrettet får behov for yderligere plads og kapacitet, og derfor ønsker at opføre yderligere bygninger på ejendommen, kan det også med fordel afklares allerede i forbindelse med erhvervelsen, så virksomheden ikke erhverver en ejendom, der efter kort tid ikke opfylder virksomhedens behov længere.
  • Er det virksomheden selv eller eventuelt et holdingselskab eller datterselskab, der skal eje ejendommen fremadrettet?

I forbindelse med køb af produktionsbygningerne, er det samtidig vores anbefaling, at virksomhedens struktur og ejerforhold gennemgås og om nødvendigt tilrettes.

Ovennævnte er blot nogle af de forhold man som virksomhedsejer skal være opmærksom på, hvis man går fra at leje til at eje virksomhedens produktionsbygninger.

Du bør også være opmærksom på ejendommens stand og ansvaret herfor, eventuelle tinglyste servitutter på ejendommen, forsikringsforholdene for ejendommene og naturligvis alle øvrige juridiske forhold, som handlen måtte give anledning til, som vi også rådgiver om og sikrer for dig som virksomhedsejer.

Er du klar til at gå fra lejer til ejer? Tøv ikke med at kontakte os og hør om vores rådgivning.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross