Servitutter

Servitutter

handel med landbrugsejendomme

Hvad er servitutter?

Servitutter er rettigheder, der påhviler ejendommen, og som skal respekteres. Disse rettigheder kan have forskellig karakter og formål, men de har følgende fællesnævner: de er bundet til ejendommen selv og forbliver i kraft, uanset hvornår de er blevet tinglyst. Dette betyder, at servitutter kan have en betydelig indvirkning på ejendommens anvendelse, da servitutter er forpligtelser, der skal overholdes af nuværende og fremtidige ejere.

Vi kan bistå med fortolkning og sletning af servitut

Vi kan hjælpe dig med at fortolke servitutterne eller forsøge at få dem slettet fra tingbogen, hvis det efter fortolkning viser sig, at de er åbenbart ophørte, har mistet deres betydning, eller hvis påtaleberettigede vil acceptere en sletning.

Vores mål er at sikre, at servitutterne på ejendommen er i overensstemmelse med dine behov og ejendommens anvendelse. Dette indebærer en indsats for at lette eventuelle byrder og uklarheder, der kan opstå på grund af servitutter og at sikre, at din ejendomsret og besiddelse er beskyttet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Tjek for tinglyste servitutter før køb – og sørg for at overholde gældende servitutter på ejendom.

Det er vigtigt at respektere de servitutter, der påhviler en ejendom, da overtrædelse af dem kan føre til retlige konsekvenser. Derfor er det også helt afgørende at undersøge en ejendoms servitutter, når man står over for et køb eller ejer den – dette for at undgå potentielle juridiske problemer og sikre, at man overholder de krav, der er fastlagt.

Servitutter kan som nævnt variere i form og indhold. Nogle servitutter kan begrænse måden, hvorpå ejendommen kan bruges, f.eks. ved at forhindre opførelse af bygninger over en vis højde, fastlægge bestemte formål for ejendommens anvendelse eller sikre, at en nærliggende ejer har ret til at krydse ejendommen for at få adgang til deres egen. Andre servitutter kan indebære forpligtelser som vedligeholdelse af bestemte områder, f.eks. en fælles vej eller hegn. Uanset hvad formålet er, er servitutter juridisk bindende og skal respekteres, så længe de er gyldige og tinglyst.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Andreas Darwin Madsen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross