Servitutter

Er der tinglyst servitutter på din ejendom, og er du i tvivl om indholdet og retsvirkningerne heraf eller vil du gerne have dem slettet?

Vores specialister kan hjælpe dig med begge dele.

Servitutter er rettigheder, der påhviler ejendommen, og som skal respekteres – uanset hvilket årstal de er tinglyst. Rettighederne består stadig.

Vi kan hjælpe dig med at fortolke servitutterne eller forsøge at få dem slettet fra tingbogen, hvis det efter fortolkning viser sig, at de er åbenbart ophørte, har mistet sin betydning eller hvis påtaleberettigede vil acceptere en sletning.

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Andreas Darwin Madsen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross