Købsaftale underskrevet – Læs reglerne – Betinget mm.

4. juni 2021
3 minutters læsetid
købsaftale hus

Køberens underskrift på en købsaftale ved køb af eks. et hus er ikke ensbetydende med, at handlen er endelig og bindende for sælgeren.

Det går stærkt på boligmarkedet, og der er mange købere til de boliger, der er udbudt til salg. Det skaber rift om boligerne, og mange oplever, at handlen ikke gennemføres på trods af, at en købsaftale er underskrevet.

Køberens underskrift på købsaftalen er nemlig ikke ensbetydende med, at handlen er endelig og bindende for sælgeren.

Her kan du læse om nogle forhold, der kan betyde, at handlen endnu ikke er endelig.

Kræver sælgers underskrift

Som køber skal du være opmærksom på, at din underskrift på købsaftalen ikke er tilstrækkelig til at forpligte sælger. Dette kræver, at sælger også skriver under på aftalen. Hvis sælgeren modtager et højere bud på boligen efter din underskrift på købsaftalen, vælger sælgeren typisk at undlade at skrive under, og det vil derfor være nødvendigt med nye forhandlinger, der kan føre til, at boligen sælges til andre interesserede købere.

Forbehold for rådgivers godkendelse

Når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen er handlen som udgangspunkt bindende for begge parter. Der er dog en række meget væsentlige modifikationer til dette udgangspunkt:

Lovbestemt fortrydelsesret

Den lovbestemte fortrydelsesfrist giver køberen ret til at træde tilbage fra handlen senest 6 hverdage efter, at begge parter har underskrevet købsaftalen, dog mod betaling af 1 procent af købesummen.

Forbehold for godkendelse fra købers bank og advokat

Det ses ofte, at der indsættes et advokatforbehold og et bankforbehold i købsaftalen. Dette betyder, at handlen ikke er endelig, før købers advokat og bank har godkendt handlen inden for en nærmere aftalt frist.

Forbehold for godkendelse fra sælgers bank og advokat

Som køber er det vigtigt at være opmærksom på, at der også kan være taget forbehold for, at sælgers advokat og bank kan godkende handlen. I denne situation risikerer du som køber, at handlen ikke kan godkendes af eksempelvis sælgerens advokat og derfor ikke kan gennemføres, selvom din egen advokat og bank har godkendt handlen.

Betinget af købers salg af nuværende bolig

Hvis køberens nuværende bolig endnu ikke er solgt, betinges handlen typisk af, at køberen får solgt sin nuværende bolig inden en given dato. Det tilføjes ofte i aftalen, at sælgeren har ret til at fortsætte salgsarbejdet frem til købers salg af sin nuværende bolig.

Hvis sælgeren modtager et højere bud fra en anden interesseret køber i perioden efter underskrift af købsaftalen, men før købers salg af sin nuværende bolig, kan du som køber – trods underskrift på købsaftalen – være tvunget til at matche dette bud, hvis du vil sikre dig boligen. Ønsker du ikke at betale den højere købesum, kan sælger muligvis træde tilbage fra handlen og sælge til anden side.

Købesummen kan derfor ende med at blive højere end den købesum, der fremgår af den underskrevne, men betingede, købsaftale.

Din stilling som køber i en betinget handel afhænger dog af indholdet af den konkrete købsaftale, der kan variere.

Betingelser for handlen i øvrigt

Mange købere får hjælp fra en advokat i forbindelse med godkendelse af handlen. Hvis køberens advokat (eller køberen selv) stiller betingelser for handlen – eksempelvis om fremsendelse af yderligere dokumenter, tilretning af BBR-meddelelsen, mulighed for tilbagehold af dele af købesummen mv. – giver det sælgeren mulighed for at nægte at acceptere de stillede betingelser.

Hvis sælgeren nægter at acceptere de stillede betingelser, er købsaftalen ikke bindende for sælgeren.

Som køber er du derfor først sikret din bolig, når begge parter har underskrevet købsaftalen, frister for fortrydelse og godkendelse er udløbet og eventuelle betingelser for handlen er opfyldt. Der kan derfor gå lang tid fra din underskrift på købsaftalen, til du er sikret at kunne overtage boligen.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross