Sådan undgår du, at stigende priser på byggematerialer ødelægger bundlinjen

20. september 2021
1 minuts læsetid
Stigende priser på byggematerialer

Stigende priser på byggematerialer er en af de helt store udfordringer for byggebranchen. Det kan dog lade sig gøre, at minimere risikoen for at prisstigninger ødelægger bundlinjen.

Det høje aktivitetsniveau kombineret med forsinkede leverancer har påført byggebranchen uforudsete problemer på grund af voldsomme stigende priser på byggematerialer.

Der meldes om prisstigninger på 25-30 procent i kvartalet, og der er visse træprodukter, der koster det dobbelte af prisen for 9 måneder siden, hvilket gør det vanskeligt for mange håndværksmestre og byggefirmaer at afgive et tilbud, hvor der budgetteret tilstrækkeligt for så vidt angår materialepriser.

Fortjenesten forsvinder

De markante prisstigninger på materialer medfører, at mange entreprenører har konstateret at fortjenesten er forsvundet og at andre entrepriser ender med et tab, hvilket blandt andet skyldes at materialepriserne blev øget markant i perioden fra tilbuddet blev beregnet, til materialerne blev bestilt hos leverandøren.

Bygherrerne kan og vil naturligvis kræve byggerier leveret til den aftalte pris, og det er alene håndværksmestrene og byggefirmaerne, der bærer risikoen for de stigende priser på byggematerialer når der afgivet et fast tilbud.

Tag forbehold for stigende priser i entreprisekontrakterne

Håndværksmestre og byggefirmaer bør tage forbehold for prisstigningerne i entreprisekontrakterne således, at risikoen for stigende materialepriser sendes videre til bygherrerne.

Alternativt skal man efter bedste evne lægge en margin ind i tilbuddet, så der er plads til fremtidige prisstigninger, hvis et forbehold ikke er muligt. Specielt i forbindelse med længerevarende og større byggerier er dette relevant.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross