Miljøret advokat

Miljøret advokat

Solceller, vindmøller og biogasanlæg på landbrugsjord

Der er kommet mere og mere fokus på grøn omstilling.

Det gør ejere af jord, hvor der kan opsættes solceller, vindmøller og biogasanlæg til interessante mål for investorer.

Ejer du landbrugsjord, er det ikke længere landbrugsjordsværdien, der fortæller den aktuelle værdi af din jord. Men hvad er den rigtige værdi så?

Kontakt Rune Hyllested og hør om dine muligheder

Hvad er miljøret?

Fælles for udøvelse af erhvervsvirksomheder er, at der skal være en produktionstilladelse, der for landbruget er samlet under miljøgodkendelserne. Indholdet af disse er reguleret af miljøretten og har afgørende værdi for virksomhedens produktionsvilkår og fremtid. Der bør derfor være helt styr på, hvad der er miljøretten i virksomheden og hvor stort behovet er for miljørådgivning.

Hos STORM Advokatfirma har vi stor erfaring som miljøadvokater i at gennemgå de eksisterende miljøforhold og miljøgodkendelser og komme med vores vurdering af, om virksomheden har prioriteret området højt nok.

Planloven

Idet det danske areal er omfattet af en detaljeret planlovgivning, har det værdi for en landbruger at kende de planmæssige regler, der er gældende p.t. og hvilke planer, der kan være på vej for de arealer, hvorfra man driver sin virksomhed

Vi har stor erfaring med både gennemgang af eksisterende planregler og til processen om tilvejebringelse af nye planer, herunder nabohøringer og partsinddragelse samt klageadgange

Hos STORM Advokatfirma rådgiver vi både offentlige myndigheder, virksomheder og private inden for miljø- og planret. Vores advokater har særlig proceserfaring samt ekspertise inden for forvaltningsretten. Dette gør os i stand til at varetage klientens interesse i såvel klage- som retsinstanser. Vi har stor erfaring med rådgivning og tvistløsning.

Vores erfaring omfatter blandt andet:

  • Udvindingstilladelser
  • Kommune – og lokalplanforhold
  • Naturbeskyttelse og naturfredninger
  • Jordforurening
  • Kontraktudarbejdelse og arbejde med tilladelser til etablering af støjvoldanlæg
  • Udarbejdelse af kontraktvilkår vedrørende miljøretlige samt forurenings- og planmæssige forhold
  • Miljøansvar og miljøansvarsforsikring
  • Naturbeskyttelse, naturfredninger og habitatregler
  • Overskridelse af miljøtilladelser

Landzonetilladelse

Vi har endvidere hjulpet lodsejere med at få landzonetilladelse til at bygge i det åbne land, ligesom vi har rådgivet virksomheder i forbindelse med råstofindvindingstilladelser.

Dansk landbrug er, som andre virksomheder, ganske omfattende miljøretligt reguleret. Vi bistår løbende landmænd, der har handlet i strid med eksempelvis miljøtilladelser i sager, hvor der ofte er nedlagt påstand om såvel konfiskation som bøde.

Mere om miljø- og planret

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i miljø- og planret

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross