Handel med landbrug: Nye regler om sælgerpantebreve på vej

17. december 2019
2 minutters læsetid
landbrug sælgerpantebrev

Ny lov om lempelse af de skattemæssige konsekvenser ved brug af sælgerpantebrev ventes at træde i kraft 1. januar 2020.

Realkreditfinansieringen af landbrugsejendomme og andre erhvervsejendomme har voldt forskellige udfordringer, hvorfor det har været aktuelt at anvende en finansiering via sælgerpantebreve.

Ved et sælgerpantebrev lader sælger en del af købesummen forblive indestående med pant i ejendommen efter ejerskiftet.

Udfordringen har været, at sælger skattemæssigt blev beskattet af den samlede avance i salgsåret uagtet at sælger ikke modtog hele købesummen og dermed skulle fremskaffe supplerende likviditet til at betale skatten ved salget med.

Lovændring på vej

Der er nu fremsat lovforslag om en lempelse af de skattemæssige konsekvenser ved et sælgerpantebrev. Lovforslaget ventes vedtaget i december og træde i kraft den 1. januar 2020.

De nye regler vil åbne mulighed for, at sælger kan fordele op til 10 % af afståelsessummen til løbende årlig beskatning i op til 10 år. Derved bliver denne del af skatten først betalt i takt med at pantebrevet afdrages.

Hvis sælgerpantebrevet sælges eller ejendommen sælges, forfalder skatten til betaling, hvorfor sælgerpantebrevet også skal indeholde et vilkår om forfald ved salg af ejendommen.

Sælgerpantebrevet får pant i ejendommen og forventes udstedt med en kursværdi, der svarer til den ejendomsavance, der vælges udskudt og med en løbetid, der svarer til den periode, som beskatningen vælges fordelt over.

Såfremt der sker dødsfald, kan sælgerpantebrevet i visse situationer falde i arv sammen med pligten til at betale den resterende skat.

Såfremt ejeren af sælgerpantebrevet fraflytter Denmark, er der som udgangspunkt ”beskatning ved havelågen”. Ejeren bliver altså beskattet ved flytning fra Danmark til et land uden beskatningsoverenskomst.

Sælgerpantebrevsmodellen bliver mere attraktiv

Når de mere lempelige skattemæssige regler for håndtering af ejendomsavanceskatten træder i kraft, må det forventes, at modellen vil udgøre en stigende del af finansieringen i fremtidige handler om landbrugsejendomme og i generationsskifter.

Modellen bør ikke benyttes uden forudgående rådgivning om konsekvenser og alternative løsninger.

Kontakt os på telefon 72 30 12 05, hvis du overvejer modellen med sælgerpantebrev i en handel.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross