Arbejds- og ansættelsesret

Arbejdsret, ansættelsesret og de fleste aspekter af personalejuraen er noget, der for de fleste af os har betydning i størstedelen af vores liv. 

Hos STORM Advokatfirma yder vi højt specialiseret rådgivning inden for ansættelsesret og arbejdsret – både til arbejdsgivere og til ansatte

Ansættelses- og arbejdsretten er i meget stort omfang reguleret af love og af overenskomstbaserede regler (kollektiv arbejdsret). Nogle regler er særligt kendetegnende for den danske ansættelses- og arbejdsret (Den danske Model), mens andre regler er EU-baserede og dermed finder anvendelse både i EU og i Danmark. 

Efter vores opfattelse er det en fordel for alle, når både arbejdsgiver og lønmodtager kender reglerne og reglernes anvendelsesområde. På den måde undgår man bedst de konflikter, der reelt hverken gavner arbejdsgiver eller arbejdstager.

Juridisk rådgivning om ansættelsesforholdet fra start til slut

Vores rådgivning omfatter alle dele af et ansættelsesforhold, startende allerede med hvordan ansættelsessamtalen (uanset om man er arbejdsgiver eller kandidat til en stilling) gennemføres optimalt. 

Vi rådgiver om - og vi udfærdiger ansættelseskontrakter, ansættelsesklausuler, advarsler, opsigelser/afskedigelser, bortvisninger, fritstillinger, fratrædelsesaftaler m.v.

Og skulle det gå galt – så hjælper vi med at få den bedst mulige løsning ved mediation, voldgift eller civil retssag. 

Din specialist i arbejds- og ansættelsesret

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Andreas Darwin Madsen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross