mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Hvordan tæller du til 120?

Højesteret har netop afsagt en afgørelse om optællingen af de 120 sygedage for en deltidssygemeldt funktionær, hvorefter en arbejdsgiver kan opsige en funktionær med forkortet varsel, når funktionæren har været syg i 120 dage. I daglig tale kaldet ”120-dagesreglen”.

Afgørelsen viser, at det ikke er ligegyldigt hvordan du når frem til de 120 dage. Vil du være sikker på den rette tællemetode, kan vi hjælpe dig.

I følge funktionærloven kan en arbejdsgiver aftale med sin medarbejder, at medarbejderen kan opsiges med 1 måneds varsel, når medarbejderen inden for en periode af 12 på hinanden følgende måneder har fået løn under sygdom i i alt 120 dage. Det fremgår også, at dette alene kan ske, mens medarbejderen endnu er syg og at opsigelsen skal ske i umiddelbar tilknytning til de 120 dage.

Optællingen af de 120 dage er derfor meget afgørende, idet en arbejdsgiver kan miste sin ret til at opsige en medarbejder, hvis opsigelsen ikke sker i umiddelbar tilknytning til de 120 dage.

Opsigelsen kan altså tidligst afgives på den 121. sygedag og senest på den 129. sygedag. Hvis arbejdsgiveren først afgiver opsigelsen på den 130. sygedag, er opsigelsen afgivet for sent og arbejdsgiveren har mistet sin ret til at gøre opsigelsen gældende. Arbejdsgiveren er i dette tilfælde nødsaget til at vente, indtil der er forløbet en ny periode med 120 sygedage.

Når medarbejderen er deltidssygemeldt

Det har tidligere været uafklaret, hvordan en arbejdsgiver skulle optælle sygefraværet for en deltidssygemeldt medarbejder, herunder hvorvidt arbejdsgiveren kan anvende en gennemsnitsmetode til beregning af sygefraværet.

Højesteret har i denne afgørelse netop fastlagt, hvordan sygefraværet skal opgøres.

Den konkrete sag

Afgørelsen handlede om en medarbejder, der blev opsagt på baggrund af 120-dagesreglen. Medarbejderen havde en ugentlig arbejdstid på 32 timer, således at medarbejderen havde fri hver torsdag. Medarbejderen blev i løbet af ansættelsesperioden i 2013 deltidssygemeldt med 7 timer om ugen og sygefraværet blev placeret om tirsdagen. Senere i 2013 blev medarbejderen yderligere sygemeldt, hvilket resulterede i et sygefravær på 16 timer om ugen. Her blev sygefraværet placeret om onsdagen. Nu var medarbejderen således sygemeldt fast to dage om ugen. De øvrige dage arbejdede medarbejderen på normal vis. I september 2013 blev medarbejderen fuldtidssygemeldt.

Arbejdsgiveren opsagde medarbejderen i november 2013 på baggrund af 120-dagesreglen.

Tvisten i sagen angik, hvorvidt medarbejderen på tidspunktet for opsigelsen rent faktisk havde været syg i 120 dage, herunder hvorvidt arbejdsgiveren havde opgjort medarbejderens sygefravær korrekt.

Arbejdsgiveren havde til beregning af sygefraværet anvendt en gennemsnitsmetode, hvor sygefraværet blev beregnet som et forholdsmæssigt fravær, hvor sygefraværstimerne skulle sættes i forhold til den ugentlige arbejdstid, således at weekend og fridage skulle indgå i beregningen.

Hertil gjorde medarbejderen gældende, at sygefraværet alene kunne beregnes i henhold til det faktiske sygefravær, hvorfor sygefraværet ikke kunne beregnes ud fra en gennemsnitsmetode.

Både byretten og landsretten gav medarbejderen medhold heri. Sagen blev anket til Højesteret.

Højesteret: Sådan tæller du til 120

Højesteret fastlagde, at de 120-sygedage ikke kan beregnes på baggrund af forholdet mellem det ugentlige sygefravær og den ugentlige arbejdstid. Af de dage, hvor medarbejderen har været fraværende grundet sygdom en hel dag, må alene denne ene dag indgå i beregningen af de 120 dage. De dage, hvor medarbejderen arbejdede fuld tid, kunne således ikke indgå i beregningen.

I forhold til, hvorvidt de arbejdsfrie dage kunne indgå i beregningen, bemærkede Højesteret, at der for disse dage ved en deltidssygemelding ikke kan beregnes fravær. Højesteret fastslog, at der i bestemmelsens ordlyd ikke er grundlag for at medregne skønnet faktisk fraværstid på disse dage.

Højesteret fastlagde således, at alene medarbejderens to sygedage om ugen kunne indgå i beregningen af de 120 dage, hvorefter Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelse.

Arbejdsgiverens risiko

For arbejdsgiveren er det derfor meget vigtigt, at denne laver korrekt optælling af sygefraværet, hvis man ønsker at opsige medarbejderen på baggrund af 120-dagesreglen. Hvis arbejdsgiveren ikke foretager den korrekt optælling af sygedagene, kan denne risikere at skulle betale løn i medarbejderens opsigelsesvarsel samt en eventuelt godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Kontakt os

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at gøre brug af 120-dagesreglen, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du opfylder betingelserne for anvendelse af bestemmelsen. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 30 12 05, så vil vi hjælpe dig.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Hvorfor jeg ikke alene kan bidrage med teoretisk viden men også med praktiske løsninger."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.