Udarbejdelse af lokalplan

Udarbejdelse af lokalplan

Offentlig høring i forbindelse med ændring i lokalplaner

Foruden den politiske vedtagelse af en lokalplan, er der en periode med offentlig høring, hvor borgere har mulighed for at komme med indsigelser og ændringsforslag i øvrigt. Som berørt borger er det afgørende at fremkomme med indsigelser inden for de forskellige frister, da man ellers kan fortabe sin indsigelsesret.

Vi har set mange gode eksempler på, at en tidlig inddragelse af det omkringliggende samfund kan give en mere smidig proces for såvel projektansøger som de omkringboende borgere.

Nye projekter og allerede gældende lokalplaner

Hvis man ønsker at gennemføre et projekt i et område, hvor der er en gældende lokalplan, er det afgørende at sætte sig ind i eksisterende lokalplan. Den gældende lokalplan vil da fortælle hvor højt man må bygge, hvilken anvendelse der er mulig osv. I nogle tilfælde kan man få dispensation fra en lokalplan. Der er også sager, hvor det kan være usikkert om hvorvidt der er lokalplanpligt.

Vi bistår gennem den ofte lange proces det kan være, at opnå den planmæssige ramme, der er nødvendigt for at få et projekt realiseret.

Dine specialister i lokalplaner

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross