Travlhed i byggebranchen: Det skal entreprenøren være opmærksom på

3. marts 2021
2 minutters læsetid
arbejdsskade håndværker

Når der er travlhed i byggebranchen, skal entreprenøren være særligt opmærksom på sine kontrakter og eventuelle behov for forcering i projekter.

Coronanedlukningen har betydet, at forbrugerne har flere penge at bruge på forbedringer i og renovering af hjemmet, og at en række kommuner har fremrykket bygge- og anlægsarbejder. Det har skabt travlhed i byggebranchen, hvor ordrebøgerne for 2021 mange steder er fyldt.

Travlheden gør det endnu vigtigere for dig som entreprenør at have styr på kontraktgrundlaget både i forhold til det arbejde, der skal udføres og internt i virksomheden.

Kontrakter

Mange vil have behov for at ansætte nye medarbejdere eller leje arbejdskraft andetsteds. For at undgå tidskrævende og omkostningstunge konflikter med ansatte i forbindelse med eksempelvis ferie, sygdom eller fratræden, er det centralt, at der er styr på kontraktgrundlaget for hver enkelt ansat i virksomheden.

I forhold til byggeriet, skaber travlheden et øget behov for en entreprisekontrakt, der meget klart angiver, hvilket arbejde, der er omfattet af entreprenørens ydelse. Det sikrer dig som entreprenør, og giver dig det fulde overblik over opgaven og de ressourcer, den kræver, men er også med til at forebygge eventuelle konflikter vedrørende ekstraarbejder, mangler, mv.

Morten Hansen, direktør og indehaver Den Bette Tømrer

Morten Hansen fra Den Bette Tømrer fortæller her om sine oplevelser af 2020 og forventninger til 2021, hvor ordrebogen er fyldt.

Forcering

Særligt i travle perioder er det centralt, både set fra et tidsmæssigt og økonomisk synspunkt, at entreprenøren er opmærksom på, hvornår det kan kræves, at der sker forcering (opmanding).

Forcering kan i nogle tilfælde være en nødvendig foranstaltning for at undgå dagbøder, men forcering betyder samtidig øgede omkostninger og eventuel forsinkelse på andre projekter, hvorfor forcering kun bør ske i tilfælde, hvor kontraktgrundlaget og omstændighederne gør det nødvendigt.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross