Fra personligt til selskabsejet: Hvordan beskattes fri bolig i et selskab?

8. september 2023
2 minutters læsetid

Hvis du beslutter at gå fra at din bedrift er personligt ejet til at være virksomhedsejet, skal du være opmærksom på, hvordan du efterfølgende bliver beskattet personligt.

Denne klumme er oprindeligt udgivet i Effektivt Landbrug den 22. august 2023

I efteråret er der tradition for, at man overvejer, om der skal ske en ændring i ejerstrukturen i landbrugsvirksomheden.

Årsagen til dette er, at man kan lave en skattefritaget virksomhedsomdannelse i de første 6 måneder af virksomhedens regnskabsår.

Konkret betyder det, at hvis man som landmand driver sit landbrug personligt, kan man omdanne dette til et selskab og lade selskabet overtage ens personlige skatter ved at omdanne virksomheden inden den 30.6.hvert år, første gang bliver her den 30.6.2024.

De indledende beregninger og overvejelser starter derfor i efteråret før omdannelsen, idet der skal foretages komplicerede beregninger og vurderinger.

En omdannelse medfører også, at den personlige ejer af bedriften i stedet bliver ejer af selskabets indskudskapital og dermed bliver hovedaktionær.

Beskatning af fri bolig, jagt og andre goder

Der gælder særlige regler for hovedaktionærer og det er, at de beskattes af værdien af fri bolig ved stuehuset (boligen i landbrugsejendommen) og også kan blive beskattet af værdien af andre goder, herunder eksempelvis fri jagt.

Man skal være specielt opmærksom på, at det ikke er den faktiske boligret, man beskattes af, men derimod råderetten.

Det er med andre ord ofte ligegyldigt, om man rent faktisk benytter boligretten, idet beskatningen sker af selve retten til at råde.

Beskatningen sker som udgangspunkt med en indkomst der svarer til 5% af stuehusets værdi og her vil de nye vurderinger ud fra den nye vurderingslov få helt afgørende betydning.

I nogle situationer kan der være sket forholdsvist bekostelige investeringer i stuehuset, eksempelvis i en hovedbygning til et gods.

Udfordring med det rette beskatningsgrundlag

Her er der helt særlige udfordringer med at få defineret det skattemæssige beregningsgrundlag og man bør i den situation rådføre sig med en erfaren landbrugsadvokat og en revisor med speciale i området.

Det kan være svært at få ændret en afgørelse, når den først er truffet af skattemyndigheden, idet praksis er meget restriktiv, så indsatsen skal ske før den første afgørelse træffes og det er vigtigt, at sagen er belyst på den optimale vis fra skatteyders side.

Overvejer du en omdannelse, kan der være mange gode effekter af dette, bl.a. i relation til at gennemføre et glidende generationsskifte, men som altid tilhører sejren den velforberedte. Derfor skal der foretages en grundig analyse af alle konsekvenserne.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Jens Axel Kruchov
Jens Axel Kruchov
Advokat, Partner
cross