Berigtigelse af ejendomshandel

Berigtigelse af ejendomshandel

Hvad er et skøde?

Det er derfor et juridisk bindende dokument, som giver gyldighed over andre rettigheder. Tinglysning af skøde ses ofte i sammenhæng med bolighandel, hvor realkreditlån tinglyses. Det vil sige, at realkreditinstituttet har sikkerhed i din bolig. Så hvis du ikke betaler af på dit lån, så kan de i værste tilfælde kræve, at boligen kommer på tvangsauktion.

Ved tinglysning af skøde sikrer du derfor din adkomst af en ejendom, uanset om det blot er overdragelse af en andel, eller om det er ejendommen i sin helhed. Det er derfor utrolig vigtigt, at få udarbejdet et skøde korrekt.

Udarbejdelse af skøder i forbindelse med bolighandler

At berigtige en bolighandel betyder i korte træk, at der udarbejdes et skøde til brug for notering af ejerskifte i tingbogen og herefter tinglyses skødet. I mange bolighandler vil det også være den, der berigtiger skødet, som udarbejder refusionsopgørelsen.

Ved at få hjælp fra en advokat med speciale indenfor ejendomshandel og tinglysning til at udarbejde skødet, sikrer I at den nødvendige proces gennemføres, herunder at der først meddeles frigivelse af købesummen, når skødet er tinglyst korrekt og endeligt.

Udgifter ved berigtigelse af bolighandel

Når en ejendomshandel skal berigtiges, og skødet tinglyses, er der udgifter, som I skal blive enige om hvorvidt sælger eller køber skal betale.

Vi oplever ofte, at fordelingen af udgiften til handlens berigtigelse og tinglysningsafgiften bliver forhandlet mellem parterne i forbindelse med forhandling af købesum for ejendommen samt pris for eventuelle øvrige aktiver, der indgår i handlen.

Det er derfor vigtigt - både som køber og som sælger - at kende til prisen for berigtigelsen af handlen, som består af både tinglysningsafgift samt salær til den advokat eller anden rådgiver, der udfører berigtigelsen.

Afgiften for berigtigelse af en ejendomshandel (tinglysningsafgiften) består af en fast afgift på kr. 1.750,00 og en variabel afgift på 0,6 % af købesummen (tallet rundes op til nærmeste 100).

Udover tinglysning af skøde kan vores erfarne medarbejdere også hjælpe til i forbindelse med udarbejdelse og tinglysning af servitutter, ligesom vi også rådgiver indenfor alle aspekter af tinglysning.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Alexander Traunholm Schultz
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Alexander Traunholm Schultz
cross