5 vigtige punkter ved køb af lejlighed

7. maj 2021
3 minutters læsetid
køb af lejlighed

Der er godt gang i salget af lejligheder på det danske boligmarked, og der er løbende historier fremme om, hvor hurtigt man som køber skal reagere i forbindelse med køb af lejlighed.

På trods af det travle boligmarked, er det vigtigt at være opmærksom på de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med køb af netop ejerlejligheder, så I sikrer jer, at der ikke opstår uventede problemer, eller at I pludselig står over for uforudsete omkostninger.

Ejerforening

I de fleste ejendomme med ejerlejligheder, er der oprettet en ejerforening, som I som nye ejere bliver forpligtet til at være medlemmer af.

Det er derfor relevant at I gør jer bekendt med foreningens vedtægter og økonomiske forhold. Dette kan ske særligt ved gennemgang af foreningens seneste regnskaber.

Det er herudover en god idé, hvis I får gennemgået de seneste referater fra generalforsamlingerne, så I er bekendt med de nuværende forhold i foreningen, og om der er større beslutninger, ændringer i betaling af fællesudgifter, eller andet vigtigt på vej.

I kan herudover med fordel få klarlagt, hvorvidt ejerforeningen har optaget gæld i form af fælleslån eller kassekredit, og hvordan hæftelsen i bekræftende fald vil være for jer.

I vedtægterne bør I særligt fokusere på hvilke forpligtelser I har som medlemmer, herunder vedrørende vedligeholdelse, ligesom der kan være indskrevet forbud mod eksempelvis udlejning, opførelse af altaner eller markiser, m.v.

Ejendommens stand

I de fleste ejerlejlighedshandler, bliver der ikke udarbejdet elinstallations- og tilstandsrapport, som eksempelvis ved handel med en almindelig villa.

Det vil derfor i de fleste tilfælde være dansk rets almindelige regler og principper om erstatning og forholdsmæssigt afslag der er gældende, hvis der måtte vise sig skjulte fejl og mangler ved lejligheden, som I først bliver bekendt med efter jeres overtagelse. Det vil derfor være en god idé, at I grundigt gennemgår lejlighedens stand forinden I indgår aftalen, eventuelt med en byggesagkyndig.

I kan samtidig med fordel undersøge, hvorvidt der i ejerforeningen er udarbejdet vedligeholdelsesplan for de dele af ejendommen, hvor ejerforeningen har vedligeholdelsespligten – eksempelvis for tag, vinduer og murværk.

Ejendommens placering

Ligger ejerlejligheden midt i en by? Og er der planlagt yderligere udvikling af området omkring ejendommen?

I mange større danske byer, er udvikling og yderligere bebyggelse i gang i et hastigt tempo. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om der er planlagt yderligere udvikling i det område, hvor ejendommen og ejerlejligheden er beliggende.

Det kan eksempelvis være i form af nye lokalplaner – eller forslag hertil – som tillader yderligere bebyggelse hvor I risikerer at miste udsigt eller blive udsat for yderligere støj- eller indbliksgener. Har I eksempelvis købt en lejlighed med udsigt til vand, og der allerede på tidspunktet for jeres køb af lejligheden, er iværksat planlægning af bebyggelse der vil gøre at I mister udsigten fremadrettet, kan dette have indflydelse på ejendommens fremtidige værdi i nedadgående retning.

Investering eller forældrekøb

Overvejer I at købe en ejerlejlighed enten som en investering til brug for udlejning, eller som et forældrekøb, hvor I udlejer til et eller flere børn, skal I først og fremmest være opmærksomme på, om udlejning er tilladt i den pågældende ejerforening.

I skal herudover være opmærksomme på eventuelle skattemæssige konsekvenser ved udlejningen, ligesom vi altid anbefaler at I udarbejder lejekontrakt til indgåelse af lejeforholdet, både ved udlejning af en lejlighed I har købt til investering, men også ved udlejning til jeres barn/børn.

Her kan I læse mere om både forældrekøb og det omvendte forældrekøb.

Som udlejere bør I ligeledes gøre jer bekendt med lejelovens mange bestemmelser, således I sikrer at I som udlejere overholder de forpligtelser I har.

Husk advokatforbeholdet

Ovennævnte er blot nogle få af de punkter I bør være opmærksomme på i forbindelse med køb af lejlighed.

Det er vores klare anbefaling, at I får gennemgået købsaftale og alle øvrige dokumenter i forbindelse med jeres køb af en advokat med speciale i netop bolighandler og køb af ejerlejligheder.

Selvom det går hurtigt på boligmarkedet, kan I blot bede om at få indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen, inden I underskriver denne, således aftalen er betinget af at jeres advokat kan godkende handlen i sin helhed. Her kan du læse mere om advokatforbeholdet.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross