mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

køb af lejlighed

5 vigtige punkter ved køb af lejlighed

Der er godt gang i salget af lejligheder på det danske boligmarked, og der er løbende historier fremme om, hvor hurtigt man som køber skal reagere i forbindelse med køb af lejlighed.

På trods af det travle boligmarked, er det vigtigt at være opmærksom på de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med køb af netop ejerlejligheder, så I sikrer jer, at der ikke opstår uventede problemer, eller at I pludselig står over for uforudsete omkostninger.

Ejerforening

I de fleste ejendomme med ejerlejligheder, er der oprettet en ejerforening, som I som nye ejere bliver forpligtet til at være medlemmer af.

Det er derfor relevant at I gør jer bekendt med foreningens vedtægter og økonomiske forhold. Dette kan ske særligt ved gennemgang af foreningens seneste regnskaber.

Det er herudover en god idé, hvis I får gennemgået de seneste referater fra generalforsamlingerne, så I er bekendt med de nuværende forhold i foreningen, og om der er større beslutninger, ændringer i betaling af fællesudgifter, eller andet vigtigt på vej.

I kan herudover med fordel få klarlagt, hvorvidt ejerforeningen har optaget gæld i form af fælleslån eller kassekredit, og hvordan hæftelsen i bekræftende fald vil være for jer.

I vedtægterne bør I særligt fokusere på hvilke forpligtelser I har som medlemmer, herunder vedrørende vedligeholdelse, ligesom der kan være indskrevet forbud mod eksempelvis udlejning, opførelse af altaner eller markiser, m.v.

Ejendommens stand

I de fleste ejerlejlighedshandler, bliver der ikke udarbejdet elinstallations- og tilstandsrapport, som eksempelvis ved handel med en almindelig villa.

Det vil derfor i de fleste tilfælde være dansk rets almindelige regler og principper om erstatning og forholdsmæssigt afslag der er gældende, hvis der måtte vise sig skjulte fejl og mangler ved lejligheden, som I først bliver bekendt med efter jeres overtagelse. Det vil derfor være en god idé, at I grundigt gennemgår lejlighedens stand forinden I indgår aftalen, eventuelt med en byggesagkyndig.

I kan samtidig med fordel undersøge, hvorvidt der i ejerforeningen er udarbejdet vedligeholdelsesplan for de dele af ejendommen, hvor ejerforeningen har vedligeholdelsespligten – eksempelvis for tag, vinduer og murværk.

Ejendommens placering

Ligger ejerlejligheden midt i en by? Og er der planlagt yderligere udvikling af området omkring ejendommen?

I mange større danske byer, er udvikling og yderligere bebyggelse i gang i et hastigt tempo. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om der er planlagt yderligere udvikling i det område, hvor ejendommen og ejerlejligheden er beliggende.

Det kan eksempelvis være i form af nye lokalplaner – eller forslag hertil – som tillader yderligere bebyggelse hvor I risikerer at miste udsigt eller blive udsat for yderligere støj- eller indbliksgener. Har I eksempelvis købt en lejlighed med udsigt til vand, og der allerede på tidspunktet for jeres køb af lejligheden, er iværksat planlægning af bebyggelse der vil gøre at I mister udsigten fremadrettet, kan dette have indflydelse på ejendommens fremtidige værdi i nedadgående retning.

Investering eller forældrekøb

Overvejer I at købe en ejerlejlighed enten som en investering til brug for udlejning, eller som et forældrekøb, hvor I udlejer til et eller flere børn, skal I først og fremmest være opmærksomme på, om udlejning er tilladt i den pågældende ejerforening.

I skal herudover være opmærksomme på eventuelle skattemæssige konsekvenser ved udlejningen, ligesom vi altid anbefaler at I udarbejder lejekontrakt til indgåelse af lejeforholdet, både ved udlejning af en lejlighed I har købt til investering, men også ved udlejning til jeres barn/børn.

Her kan I læse mere om både forældrekøb og det omvendte forældrekøb.

Som udlejere bør I ligeledes gøre jer bekendt med lejelovens mange bestemmelser, således I sikrer at I som udlejere overholder de forpligtelser I har.

Husk advokatforbeholdet

Ovennævnte er blot nogle få af de punkter I bør være opmærksomme på i forbindelse med køb af lejlighed.

Det er vores klare anbefaling, at I får gennemgået købsaftale og alle øvrige dokumenter i forbindelse med jeres køb af en advokat med speciale i netop bolighandler og køb af ejerlejligheder.

Selvom det går hurtigt på boligmarkedet, kan I blot bede om at få indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen, inden I underskriver denne, således aftalen er betinget af at jeres advokat kan godkende handlen i sin helhed. Her kan du læse mere om advokatforbeholdet.

[contact-form-7 id="14831" title="2 - Ring mig op"]
<div role="form" class="wpcf7" id="wpcf7-f14831-o2" lang="da-DK" dir="ltr"> <div class="screen-reader-response"><p role="status" aria-live="polite" aria-atomic="true"></p> <ul></ul></div> <form action="/5-vigtige-punkter-ved-koeb-af-lejlighed/#wpcf7-f14831-o2" method="post" class="wpcf7-form init" novalidate="novalidate" data-status="init"> <div style="display: none;"> <input type="hidden" name="_wpcf7" value="14831" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.5.4" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="da_DK" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f14831-o2" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_posted_data_hash" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_hidden_group_fields" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_hidden_groups" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_visible_groups" value="" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_repeaters" value="[]" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_steps" value="{}" /> <input type="hidden" name="_wpcf7cf_options" value="{&quot;form_id&quot;:14831,&quot;conditions&quot;:[],&quot;settings&quot;:{&quot;animation&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;animation_intime&quot;:200,&quot;animation_outtime&quot;:200,&quot;conditions_ui&quot;:&quot;normal&quot;,&quot;notice_dismissed&quot;:false,&quot;notice_dismissed_rollback-cf7-5.4&quot;:true}}" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_recaptcha_response" value="" /> </div> <div class="uk-form-row uk-margin-top"> <div class="uk-form-controls uk-width-medium-2-3 uk-width-small-1-1"><span class="wpcf7-form-control-wrap klient-telefon"><input type="tel" name="klient-telefon" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel uk-input" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Dit telefonnr." /></span></div> <div class="cta-submit"> <p><input type="submit" value="Ring mig op" class="wpcf7-form-control has-spinner wpcf7-submit uk-button uk-button-primary om-trigger-conversion uk-width-1-1" /></p></div> </div> <div class="wpcf7-response-output" aria-hidden="true"></div></form></div>