10 gode råd ved forældrekøb af lejlighed

4. juli 2019
3 minutters læsetid

På grund af manglende og egnede studieboliger i de større byer, overvejer mange forældre inden studiestart at hjælpe deres barn med et såkaldt forældrekøb, hvor forældrene typisk køber en ejerlejlighed som de derefter udlejer til barnet. Artiklen giver 10 gode råd inden forældrekøbet.

Det vil altid være forbundet med en vis risiko at investere i fast ejendom, hvilket forældre altid bør have med i deres overvejelser, inden købsaftalen underskrives. Historisk set falder og stiger boligmarkedet over en årrække og motivationen for forældrekøbet bør derfor ikke alene være muligheden for en økonomisk gevinst. Et forældrekøb skal derfor som udgangspunkt foretages med henblik på at hjælpe barnet med at finde en egnet bolig.

Her får du 10 gode råd, inden du køber en bolig til dit barn.

1. Beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed

Det gamle mægler-ordsprog tager ikke fejl. Køb derfor i velkendte kvarterer. Nogle kvarterer og områder vil nemlig altid være mere populære end andre blandt de studerende. En attraktiv forældrekøbslejlighed vil derfor ofte være centralt beliggende i nærheden af studiestederne.

2. Indretning

Boligens indretning er et andet meget centralt parameter når den gode forældrekøbslejlighed skal findes. Det er meget ofte en fordel, at lejligheden er egnet som delelejlighed – det vil sige, at rummene er separate uden gennemgangsværelser, og lejligheden har en fordelingsgang, så flere studerende har mulighed for at dele lejligheden.

3. Tidshorisont

Det er altid en god ide at forventningsafstemme med jeres barn inden boligen erhverves. Eksempelvis bør man tage højde for varigheden af barnets uddannelse. Har barnet en kæreste, som barnet på et tidspunkt ønsker at flytte sammen med. Overvej om I selv vil kunne få gavn af lejligheden på et senere tidspunkt, eller om der er et andet barn, som senere vil være interesseret i at overtage lejemålet. En potentiel fortjeneste i forbindelse med et salg afhænger af, hvor længe man har ejet lejligheden. Da køb og salg af fast ejendom er forbundet med en række omkostninger bør investeringen være langsigtet og som tommelfingeregel minimum 5 år.

4. I skal betale topskat

Et forældrekøb kræver en god økonomi hos forældrene, og man skal betale topskat for at få de største fordele ved forældrekøb.

5. Kapitalafkast- eller virksomhedsskatteordningen

Man skal tage stilling til, hvordan købet skal behandles rent skattemæssigt, idet man som forældre kan anvende enten kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Anvendes eksempelvis virksomhedsskatteordningen, vil renteudgifterne gå fra at have en skattemæssigværdi på 30–32 procent til en fradragsværdi på cirka 55 procent. Den mest benyttede skatteordning er virksomhedsordningen, men for andre er kapitalafkastordningen mest fordelagtig at anvende.

6. Boligsikring

Muligheden for boligsikring afhænger af indkomst, formue, størrelse på boligen og om barnet fremlejer en del af lejligheden til andre. Derudover skal der udarbejdes en skriftlig lejekontrakt.

7. Er det tilladt at udleje lejligheden?

Undersøg om det er tilladt at leje lejligheden ud i henhold til ejerforeningens vedtægter, idet det ikke er alle ejerforeninger, der tillader udlejning.

8. Lejeniveauet – hvor stor skal lejen være?

Få rådgivning omkring den korrekte markedsleje. Mange forældre ønsker at give deres børn de bedst mulige vilkår under studietiden. Det er imidlertid ekstremt vigtigt, at huslejen matcher de almindelige markedsvilkår, fordi der vil være risiko for, at SKAT i modsat fald ikke godkender huslejen i skattemæssig henseende. Ved en for lav husleje er der således risiko for, at barnet bliver beskattet som en gave af den ”sparede” husleje i forhold til markedslejen, og tilsvarende at forældrene bliver beskattet ud fra markedslejen.

9. Skat ved fortjeneste

En gevinst ved senere salg af boligen er skattepligtig, hvis forældrene ikke selv har boet i lejligheden. Hvis lejligheden sælges til barnet, så kan barnet købe boligen til 15 procent under den offentlige vurdering, hvorved gevinsten og dermed beskatningen reduceres eller elimineres.

10. Finansiering

Det er vigtigt at vælge den rigtige finansiering, hvilket gælder både i forhold til likviditeten og sikring af friværdi. Såfremt I overvejer at inddrage finansieringen af jeres eksisterende bolig i finansieringen af forældrekøbet bør i have fokus på renterisikoen. Den lave rente på flexlån virker muligvis tillokkende. Men, har I et flexlån i begge boliger, så vil jeres risiko ved en rentestigning være dobbelt så stor.

Forældrekøb er ligesom andre bolighandler fyldt med potentielle økonomiske faldgruber, der kan have indflydelse på jeres økonomi i mange år. Inden I underskriver købsaftalen anbefales det derfor at konsultere en advokat, som fungerer som jeres uvildige rådgiver og som vil belyse de juridiske, skattemæssige og økonomiske konsekvenser relateret til forældrekøbet.

Kontakt os på telefon 72 30 12 05, hvis I overvejer et forældrekøb.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross