Køb af byggegrund

29. april 2021
3 minutters læsetid
byggegrund servitutter lokalplan byggepligt
Indholdsfortegnelse

Har I fundet den helt rigtige byggegrund, får I her nogle gode råd om bl.a. servitutter, lokalplan, jordbundsforhold og byggepligt.

Det går stærkt på boligmarkedet – også med salget af byggegrunde. I medierne er der ofte historier om, at man som køber skal reagere hurtigt, hvis man ikke skal misse købet af drømmegrunden.

Selvom det går stærkt, er det vigtigt at være opmærksom på de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med køb af byggegrund. På den måde undgår man, at der opstår uventede problemer som kan betyde unødvendige omkostninger i forbindelse med købet.

Her får I 8 gode råd, som hjælper jer på vej, inden I skriver under på købet af jeres nye byggegrund.

Lokalplan

Lokalplaner fastlægger hvilke regler, der er for bebyggelse i det pågældende område, hvor byggegrunden ligger. Det er derfor vigtigt at undersøge lokalplanen, idet lokalplanen indeholde regler og dermed begrænsninger, der er vigtige at kende til før købet af byggegrunden. Eksempler herpå kan være regler for byggehøjde, afstand til skel og vej, materialevalg (der kan være krav om særlige materialer), bebyggelsesprocent og bygningers anvendelse. Lokalplanen skal altid følges og det kræver dispensation at fravige lokalplanen.

Servitutter

Ud over de begrænsninger, der kan følge af lokalplanen, så kan servitutter også begrænse en ejers rettigheder over grunden. Der kan forekomme servitutter af forskellig art. En servitut kan eksempelvis være en oversigtsservitut, der medfører begrænsninger på højden af hækken eller andre beplantninger på et hjørne af grunden.

Jordbundsforhold

Dårlige jordbundsforhold kan fordyre byggeprojektet og der bør tages højde for det, når du forhandler prisen på plads med sælger. Det er derfor vigtigt at byggegrunden har tilstrækkelig med bærevne. I modsat fald må der bruges ikke ubetydelige ekstra omkostninger på f.eks. pælefundering eller sandpude.

Byggegrund med gammelt hus

Hvis du køber en grund hvor der allerede er et gammelt hus på, er det en god ide at få undersøgt husets materialer. Indeholder huset f.eks. slagger eller asbest, kan det være en bekostelig affære at få fjernet dette på miljørigtig vis.

Solforhold

Hvad er solens bane i forhold til placering af huset – hvornår er der aften- og morgensol? Undersøg derfor solforholdene, inden du køber byggegrund.

Byggepligt

Ved nyudstykninger er det forskelligt, om der er pålagt byggepligt inden for en årrække eller slet ingen byggepligt. Byggepligt betyder, at man som ejer er forpligtet til at opføre et hus på grunden inden for en given periode, i modsat fald kan kommunen købe grunden tilbage til nærmere angivet købesum. Det skal altid undersøges om der er byggepligt, da der kan opstå uforudsete forhold, som gør, at byggeriet ikke kan opføres eller måske må udskydes.

Forurening

Det anbefales at undersøge om grunden er forurenet, da en mulig forurening kan have betydelige økonomiske konsekvenser. Hvis jorden er forurenet kan det blive nødvendigt at oprense den, hvilket kan være særdeles bekosteligt. Derudover kan en forurening betyde, at man får problemer med belåningen, da et hus på en forurenet jord er mindre attraktivt.

Husk advokatforbeholdet

Ovennævnte er blot nogle få af de punkter man bør være opmærksomme på i forbindelse med køb af en byggegrund. Det er vores anbefaling, at I får gennemgået købsaftale samt handlens øvrige dokumenter af en advokat med speciale i fast ejendom.

Selvom det går hurtigt på boligmarkedet, kan man blot bede om at få indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen, inden man underskriver den. Aftalen er således betinget af at jeres advokat kan godkende handlen i sin helhed.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross