Generationsskifte Landbrug

Mød en kunde

Det Gode Generationsskifte

"For Mejnerts var det vigtigt, at vi var komfortable og glade for hele processen. I den forbindelse har vi haft stor glæde af at have med STORM Advokatfirma at gøre."
Læs mere

Planlæg videreførelsen af familiens værdier i god tid

Et generationsskifte af et landbrug involverer flere særlige hensyn, idet en landbrugsvirksomhed ud over at være en virksomhed også er en bolig for sælger og en familieejet virksomhed, der stiller større krav til generationsskifte advokaten om at tage højde for de særlige familiemæssige relationer til både sælger, køber og sælgers øvrige børn.

Generationsskiftet kan gennemføres som et glidende generationsskifte. Inden for landbruget er dette traditionelt meget anvendt. Ved et glidende generationsskifte overgår ejendomsretten etapevist og efter en forud aftalt plan. I en periode vil der være et sameje om virksomheden og det er naturligvis særdeles vigtigt at der er indgået en meget konkret plan for samejet og kompetencefordelingen, således at ledelseskraften i landbrugsvirksomheden ikke udvandes.

Indled det gode generationsskifte med en gennemtænkt plan

STORM Advokatfirma er førende inden for landbrugsrådgivning, når det handler om generationsskifte. Vi kender landbrugets forhold til bunds og tager en helhedsvurdering af de muligheder, som du har som landmand eller arvtager – køber som sælger.

Dansk landbrug har stærke traditioner og gode muligheder for generationsskifte inden for familien. Både som køber og sælger samt familien bagved er det vigtigt, at generationsskiftet sker på et godt og oplyst grundlag med fuldt overblik over muligheder og konsekvenser.

Derfor har vi udviklet en professionel og detaljeret drejebog for at sikre, at både køber, sælger, familien og eksterne partnere er involverede i en åben og gennemsigtig proces, så generationsskiftet sker på et oplyst og afstemt grundlag.

Tag højde for det hele

Det centrale i det gode generationsskifte er hensynet til både købers og sælgers familiemedlemmer. Særeje, testamenter og fremtidsfuldmagter er afgørende dokumenter, som bør omfatte alle familiemedlemmer. Det skaber klarhed om økonomi, skattehåndtering, planer, målsætninger, ejerstruktur, kompetenceudøvelse, retsstilling med mere, så generationsskiftet får det bedst tænkelige udfald – både familiemæssigt, økonomisk og i forhold til den fremtidige drift.

Book et møde om generationsskifte

Tal med vores landbrugseksperter om et generationsskifte, og hør hvordan vi med den velafprøvede drejebog hjælper dig og din familie gennem et struktureret aftaleforløb for at bringe dig sikkert i mål med et succesfuldt generationsskifte.
+45 72 30 12 05
Mandag - fredag: 8.00 - 16.00
Bliv kontaktet

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i generationsskifte i landbruget

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jens Axel Kruchov
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
jens axel kruchov
cross