Køb af landbrug som bolig er ikke ligetil

15. maj 2024
2 minutters læsetid

Uanset om man er køber eller sælger af et landbrug, der kun skal fungere som bolig, er der en række regler og skattemæssige udfordringer man skal være opmærksom på. Disse regler og udfordringer vil jeg give en kort gennemgang af i denne klumme.

Den klumme er oprindeligt udgivet i Effektivt Landbrug den 18. april 2024

Hvis man vil købe en bolig på landet, er det ofte teknisk en landbrugsejendom og dermed gælder landbrugslovens regler for erhvervelsen.

Grænsen for, hvornår der er landbrugspligt er på 2 hektar. Er det matrikulære areal større end det, er ejendommen noteret som en landbrugsejendom i tingbogen.

Landbrugsloven stiller krav til, at der sker opfyldelse af en bopælspligt på stuehuset til ejendommen eller på en anden landbrugspligtig ejendom. Denne bopælspligt skal være opfyldt i en periode på 10 år.

Har du købt én kan du købe flere

Er man først ejer af en landbrugspligtig ejendom, kan man herefter frit købe landbrugsejendomme overalt i Danmark. Der skal blot være tale om identiske ejerforhold.

Der er ingen andre krav til den nye ejer. De oprindelige og gamle regler om egen drift og uddannelse er ophævet.

Selvfølgelig, skat!

Som det er med næsten alt, hvad vi foretager os, har ejendommens notering betydning for den skat, vi skal betale. Selvom en ejendom er noteret som en landbrugsejendom, kan den nemlig ofte have en anden skattemæssig status, idet en stor del af de mindre landbrugsejendomme under 10 hektar blev omregistreret i 2023.

Hvis der er sket en omregistrering fra landbrug til beboelse på landet, vil der ikke være den samme gunstige reduktion af grundskyldspromillen, som ellers normalt gælder for landbrugsejendomme.

Det medfører, at det er blevet noget dyrere at eje en sådan ejendom.

De omregistrerede ejendomme afventer nu den nye ejendomsvurdering og herefter kan den endelige og kommende grundskyldpromille beregnes.

Ikke en forbrugerhandel

Hvis man overvejer at købe en forhenværende landbrugsejendom og der stadig er et areal på over 2 hektar, køber man teknisk set en erhvervsejendom og handlen er derfor ikke en forbrugerhandel.

Der kan således hverken laves tilstandsrapport eller tegnes en ejerskifteforsikring Køberen skal derfor selv undersøge de fysiske forhold grundigt og eventuelt selv hyre en byggesagkyndig.

Sælgeren kan heller ikke beskytte sig mod et mangelsansvar, idet ejendommen er en erhvervsejendom.

Overvej at sælge under 2 hektar

Er man på den anden side sælger, måske fordi man har opkøbt en naboejendom og gerne vil sælge stuehuset fra, kan man overveje at sælge den med et areal på under 2 hektar. Derved ændrer den selvsamme ejendom status fra at være en erhvervsejendom til at blive et forbrugerkøb, hvorefter der kan laves tilstandsrapport og tegnes en ejerskifteforsikring.

Inden man overvejer at købe eller sælge en mindre landbrugsejendom, er det en god idé at kontakte en erfaren landbrugsadvokat, der også kan vejlede om de skattemæssige konsekvenser for en sælger.

Nogle gange kan en handel gøres skattefri, afhængigt af størrelse og navnlig en formuegrænse, hvis sælger sidder i uskiftet bo.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross