Kontakt til dødsboadvokat

Der er både fordele og ulemper ved at sidde i uskiftet bo. Vi har stor erfaring med at rådgive omkring dødsbo og hvile muligheder, der er i netop din situation.

Kontakt en erfaren og specialiseret dødsboadvokat
+45 22 22 55 25
Mandag - fredag: 8.00 - 16.00
Bliv kontaktet
hvad er uskiftet bo

Hvad er uskiftet bo?

Uskiftet bo er en skifteform, der er mulig, hvis der er en efterlevende ægtefælle og der var delingsformue i ægteskabet mellem ægtefællerne.

Derudover er det en mulighed, hvis der alene var fællesbørn efter den førstafdøde.

I tilfælde af særbørn, skal disse meddele samtykke til et uskiftet bo.

Et uskiftet bo medfører, at den efterlevende ægtefælle beholder sin egen del af formuefællesskabet samt alt efter afdøde.

På den måde bliver arven til førstafdødes børn overført til den efterlevende ægtefælle og vedkommende har som udgangspunkt fri råderet over den samlede formue.

Der er dog nogle værnsregler, hvor førstafdødes børn er beskyttet mod et eventuelt misbrug fra den efterlevende ægtefælles side. Dette kan værne mod et uforholdsmæssigt stort forbrug eller ved en for stor reduktion af formuen i form af gaver m.v.

Overvejelser ved uskiftet bo

Selvom et uskiftet bo kan virke som en både nem og hurtig løsning efter et dødsfald, er der nogle overvejelser, den efterlevende ægtefælle skal gøre sig.

Det er vigtigt et vide, at det kommende uskiftede bo omfatter den til en hver tid værende formue ved den efterlevende ægtefælle. Der kan komme forholdsvis store udbetalinger ved førstafdødes død fra pensionsordninger og livsforsikringer.

Ved et uskiftet bo indgår disse i boformuen og førstafdødes børn får dermed arveret til dem, når det uskiftede bo en gang skal skiftes.

Hvis den efterlevende ægtefælle i stedet for havde valgt et privat skifte, ville disse pensionsordninger og livsforsikringer være holdt udenfor formuen.

Den længstlevende er – på trods af sin råderet – alligevel ”forvalter” af den førstafdødes formue. Dette kommer klarest til udtryk ved, at den efterlevende ægtefælle ikke kan oprette testamente for mere end halvdelen af formuen, idet den anden halvdel skal tilfalde den førstafdødes arvinger.

Skat i uskiftet bo

Rent skattemæssigt er der også markant forskel mellem et privat skifte og et uskiftet bo.

Mens et privat skifte er et såkaldt selvstændigt skattesubjekt med egne fradrag og skattefrihedsgrænser, er dette ikke tilfældet ved et uskiftet bo og den efterlevende ægtefælle overtager ved et uskiftet bo al udskudt skat efter førstafdøde.

På det mere personlige plan er der et stigende antal ægtefæller, der gerne vil skifte med førstafdødes børn, således at man ikke har en følelse af at være dem noget beløb skyldigt.

Derfor er der en stor andel af ægtefæller, der i levende live opretter et ægtefællebegunstigende testamente, hvor den efterlevende ægtefælle afgiftsfrit kan arve op til 15/16 af boets samlede formue

Arv og gæld i uskiftet bo

Hvis man – efter at have forholdt sig til ovenstående elementer – vælger et uskiftet bo, skal man vedgå arv og gæld efter den førstafdøde ægtefælle og anmode om at boet udleveres til uskiftet bo i skifteretten.

Efter indrykning af proklama i Statstidende, skal man senest 6 måneder efter dødsfaldet lave en formueoversigt og indsende denne til skifteretten.

Formueoversigten er samtidigt dokumentation til førstafdødes børn om det økonomiske udgangs-punkt for det uskiftede bo. Igen skal man lige huske på, at størrelsen af det uskiftede bo endeligt fastlægges på det tidspunkt, hvor det skifte.

Det uskiftede bo kan skiftes til en hver tid, hvis den efterlevende ægtefælle ønsker det.

Hvis den efterlevende ægtefælle ønsker at indgå i et nyt ægteskab er der pligt til at skifte.

Ultimativt skiftet det uskiftede bo ved den efterlevende ægtefælles død og der vil på det tidspunkt ske et skifte af begge boer.

Der er derfor også to bundfradrag i beregningen af boafgiften.

Måtte man sidde i uskiftet bo og samtidigt være ejer af et aktiv med en udskudt skat på, er der muligheder for en eventuel skattefrihed ved at anvende muligheden for at lave et skifte af det uskiftede bo i levende live.

Dette vil kræve bistand fra en kyndig og erfaren dødsboadvokat og skattespecialist.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jens Axel Kruchov
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Jens Axel Kruchov
cross