Virksomhedens fremtid efter ejerens død

Som virksomhedsejer bør du have en konkret plan for, hvad der skal ske med din virksomhed efter din død. Ved at udarbejde en handlingsplan for hvad der skal ske med virksomhed, når du en dag ikke er her længere, skåner du din familie og nærmeste for, at skulle tage stilling til virksomhedens fremtid.

En handlingsplan sikrer desuden også, at virksomhedens drift ikke går i stå i dit fravær. Det gør også hele processen lettere for dine ansatte, da fremtiden er planlagt på forhånd, og der vil ikke være nogen tvivl om, hvad du som ejer ønskede for fremtiden.  

Hos STORM Advokatfirma har vi 30 års erfaring i dødsbobehandling. Vi kan derfor hjælpe dig med at få udarbejdet en handlingsplan herunder testamente og fremtidsfuldmagt, så din virksomheds fremtid er sikret, samtidigt med at du letter processen for din familie og ansatte. 

Hvad sker der med en virksomhed, når ejeren dør?

Såfremt ejeren af virksomheden afgår ved døden, overgår både beslutningskompetencen og værdierne i virksomheden til behandling af et dødsbo.

  • Er virksomheden ejet som en personlig virksomhed, ophører alle retlige mulighed for at drive den samtidigt med dødsfaldet.
  • Er virksomheden ejet som et selskab, kan der være etableret et ledelsesorgan, der i en periode kan drive virksomheden frem til, at dødsboet etableres via skifteretten.

Ved at have udarbejdet en handlingsplan på forhånd gør dette processen hurtigere og lettere for alle de involverede. Det sikre også at din virksomheds drift ikke går i stå under behandlingen af dødsboet. 

3 situationer du bør planlægge

Uanset ejerstrukturen, vil et dødsfald på helt afgørende vis ændre i mulighederne for at drive virksomheden og dermed beskytte de opbyggede værdier.
Derfor bør du som virksomhedsejer have en handlingsplan i skuffen, der tager højde for de 3 mest almindelige udfordringer, virksomheden kan påvirkes af:

  1. Hvad sker der, hvis ejeren skal skilles?
  2. Hvad sker der, hvis ejeren bliver mentalt svækket?
  3. Hvad sker der, hvis ejeren afgår ved døden?

Løsningen på de tre situationer er naturligvis konkret, men fælles for alle løsningerne er, at de skal analyseres grundigt og også italesættes overfor de, der involveres i løsningerne.

Hvis ejeren skal skilles, kan virksomheden indgå i den formue, der skal deles ved en bodeling. For at være på forkant med dette, vælger mange virksomhedsejere at etablere et værn mod dette ved at ejerskabet til virksomheden aftales til at være særeje. En sådan aftale kaldes en ægtepagt og den skal tinglyses for at have gyldighed. En ægtepagt skal afspejle den aftale, et ægtepar har omkring deling/ undtagelse fra deling af visse aktiver. Ægtepagten skal være indgået på et både oplyst og ordentligt grundlag med respekt for alles interesser.

Beskyttelse mod en kommende mental svækkelse er i virkeligheden et helt centralt instrument, når virksomhedens fortsatte ledelseskraft skal beskyttes.

Den kompetence, der ligger ved ejeren står og falder med ejerens mentale tilstand, og om ejeren er i stand til at varetage egne og virksomhedens interesser. I tilfælde af, at ejerens mentale tilstand reduceres ved sygdom eller ulykke i en sådan grad, at den pågældende ikke længere kan varetage egne økonomiske forhold, er der behov for, at ejeren på forhånd har oprettet en fremtidsfuldmagt, der bestemmer, hvem der i den situation skal have fuldmagt til at handle på ejerens vegne og navnlig hvad fuldmægtigen skal gøre. Fremtidsfuldmagten for en virksomhedsejer skal derfor suppleres med en ”drejebog”, der indeholder den overordnede plan for virksomhedens fortsatte drift og/ eller afhændelse.

Dødsfaldssituationen kan afdækkes ved oprettelse af et gennemarbejdet testamente, der – i lighed med fremtidsfuldmagten - også henviser til drejebogen for virksomhedens fremtidige ejerforhold.

Ved dødsfald sker der en overgang af både værdier og kompetence. Ved udarbejdelse af testamentet bør der derfor tages højde for, hvor både værdierne og kompetencerne skal overføres til. Testamentet bør endvidere åbne op for en optimeret dødsbobehandling, således at der indregnes mulige besparelser eller udskydelser af skatter og afgifter.

Der udover bør der også ske en ”afmontering” af eventuelle kommende familiestridigheder ved at testamentet indeholder en nærmere redegørelse for de baggrunde, virksomhedsejeren har gjort sig og som er væsentlige at respektere ved behandlingen af dødsboet.

At nå frem til den bedst mulige løsning i alle tre mulige situationer kræver både grundighed og rum for dybe samtaler med en erfaren specialist.

Det afgørende er ikke kun den færdige handlingsplan, men i høj grad også arbejdet med udarbejdelsen af denne sammen med virksomhedens betroede rådgivere eller som et egentligt bestyrelsesanliggende.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i sikring af virksomhedens fremtid

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jens Axel Kruchov
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
jens axel kruchov
cross