Skal jeg ikke bare sidde i uskiftet bo?

22. november 2021
2 minutters læsetid
sidde i uskiftet bo

Mange efterladte vælger at sidde i uskiftet bo. Oftest fordi det er det nemmeste og mest overskuelige i en svær situation. Men, det er absolut ikke altid en økonomisk fordel at sidde i uskiftet bo.

Skal jeg ikke bare sidde i uskiftet bo? Det spørgsmål hører vi ofte, når en ægtefælle afgår ved døden og den efterlevende ægtefælle skal tage stilling til, hvordan boet skal skiftes midt i en periode fyldt med sorg og økonomisk usikkerhed.

Hvis et ægtepar ikke har særeje og alene har fællesbørn, har den efterlevende ægtefælle ret til at sidde i uskiftet bo og det kan nogle gange også være den rigtige løsning, men det er en ret, – ikke en pligt.

Hvis man vælger at sidde i uskiftet bo, er man samtidig bestyrer eller forvalter af arven efter den førstafdøde og det betyder, at man undertiden skal indhente samtykke fra arvingerne, hvis man vil foretage sig usædvanlige dispositioner.

Samtidigt omfatter det uskiftede bo, den til en hver tid værende formue og det betyder, at formuestigninger også omfattes af reglerne for håndtering af et uskiftet bo.

Førstafdødes pensionsopsparing og livsforsikringer gribes også af det uskiftede bo og børnene får dermed en retlig interesse i hvordan formuen ser ud.

Hvis man vil lave et testamente, kan man kun lave testamente for halvdelen af formuen. Den anden halvdel falder i arv efter den førstafdøde, der jo ikke længere kan lave testamente.

Skattemæssige fordele ved skifte

Ud over dette er der også skattemæssige forskelle, idet den efterlevende ægtefælle ved et uskiftet bo fraskriver sig muligheden for at benytte nogle konkrete skattefradrag og samtidigt risikerer at blive beskattet af den førstafdødes udskudte skat ved et senere salg.

Dette kan være i relation til udskudt skat på erhvervsejendomme, aktier og andet, der indeholder udskudt skat.

Ulempen ved et skifte kan være, at børnene skal arve arven efter den førstafdøde.

Hvis begge ægtefæller havde oprettet et testamente, hvor den længstlevende arver mest muligt, vil de fleste efterlevende ægtefæller kunne håndtere likviditeten ved et skifte og samtidigt opnå de økonomiske og juridiske frihedsgrader, der er knyttet til et skifte fremfor et uskiftet bo.

I videoen Skatteekspert: Mange benytter ikke skattereglerne i dødsboer kan du høre en skatteekspert forklare, hvorfor det rent skattemæssigt ofte kan være en fordel at skifte boet.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross