Testamente

Uanset hvordan din familiemæssige situation ser ud, kan det være relevant at få oprettet et testamente. For langt de fleste par er det værd at overveje, om man ønsker at sikre hinanden mest muligt, eller om man ønsker, at børnene skal arve en større del i tilfælde af dødsfald. 

Dette gælder både, når man lever i ægteskab eller som ugifte samlevende.

Hertil kommer, at et testamente kan være med til at forebygge uenigheder mellem dine efterladte den dag, du går bort.

Vi anbefaler altid at kontakte en erfaren advokat til oprettelse af testamente, så du sikrer dig at testamentet indeholder alle dine ønsker og dækker dine behov. 

Rådgivning om testamente

Et testamente laves med baggrund i et møde eller et telefonmøde med dig eller jer, hvor advokaten indsamler en række oplysninger og får klarhed over dine eller jeres ønsker. Herefter laver vi et udkast og sender til godkendelse.  

Når du får rådgivning om testamente hos en advokat, tilpasses testamentet dine specifikke ønsker, og vi vejleder dig om mulighederne i forhold til arveloven, og hvordan du bedst sikrer dine nærmeste.

Nogle spørger, om ikke et testamente er dyrt. Alt er relativt, men i forhold til den store effekt, som et testamente har, er det en begrænset engangsudgift, der i mange tilfælde er alle pengene værd. 

Ved den rette testamente rådgivning, er du sikker på at dit testamente både er gyldigt, men også at det er præcist efter dine ønsker og behov. Det kan være svært at finde rundt i de forskellige testamente regler, hvilket er derfor et typisk er en god ide at få rådgivning omkring testamente hos en advokat. 

Oprettelse af testamente

For at få lavet et testamente, der er gyldigt, skal det oprettes efter gældende love og regler. Der er imidlertid to måder, dette kan gøres på: 

  1. Foran to testamentsvidner, der ikke må være arvinger eller i familie med opretteren
  2. Sammen med en notar fra byretten.

I helt særlige tilfælde af nød, kan man uden vidner og uden en notar lave et nødtestamente, men dette anbefales ikke, hvis det kan undgås.

Testamenter tinglyses ikke – i stedet sker der en intern indberetning til centralregistret for testamenter, der registrerer oprettelsen. Oprettes testamentet med notar i byretten, opbevares testamentet fysisk i samme byret. Vidnetestamenter registreres ikke.

Hvem kan lave testamente?

Man skal være myndig for at kunne lave et testamente. Det betyder, at man skal være over 18 år og samtidig ikke under værgemål. I nogle grænsetilfælde er det op til notaren at fastlægge, hvorvidt opretteren forstår rækkevidden af at oprette et testamente ud fra en konkret vurdering.

Når det er sagt, kan alt, hvad man efterlader sig af økonomisk værdi, være genstand for ønsker i et testamente med undtagelse af pensioner og livsforsikringer. Disse går uden om dødsboet og direkte til den, der skal modtage dem som begunstiget.

Ændringer i et testamente

Et testamente bør altid laves således, at der kan foretages ændringer. Forholdene kan ændre sig, og dermed også de hensyn, der skal tilgodeses i et testamente. Derfor bør et testamente også kunne ophæves eller annulleres af opretteren selv.

Hvis dødsboet afsluttes som insolvent, vil testamentet bortfalde og være uden virkning på fordelingen af formuen, idet formuen i stedet vil tilfalde afdødes kreditorer.

Testamente med særeje til børn

Et testamente kan bestemme, at arven til børnene skal være deres særeje og derfor ikke deles, hvis børnene senere skal skilles. Testamentet kan også indeholde andre vilkår, herunder at arven til mindreårige børn skal være båndlagt, eller at friarven (ud over tvangsarven) skal være båndlagt, indtil arvingen bliver voksen.

Det kan desuden bestemmes, at arven skal være i kontanter frem for i andre aktiver, hvilket ofte anvendes sammen med et generationsskifte af en virksomhed eller et sommerhus. Det kan ligeledes bestemmes, at arven til børnene skal begrænses til en pristalsreguleret million (kr. 1.450.000 i 2024).

Kan jeg gøre børn arveløse?

Hvis man har børn, børnebørn m.v. og/eller en ægtefælle, kan man ikke gøre disse arveløse, idet de er tvangsarvinger efter arveloven. Der kan i dette tilfælde laves testamente vedrørende 75% af, hvad man efterlader sig. Er man gift uden særeje, skal man huske, at man ikke efterlader sig hele formuen, men kun det halve, idet den anden halvdel tilhører ægtefællen.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Lene Marie Braad
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Lene Marie Braad
cross