5 gode grunde til, at du bør oprette fremtidsfuldmagt

5. maj 2021
4 minutters læsetid
fremtidsfuldmagt
Indholdsfortegnelse

Har du taget stilling til, hvad der skal ske, hvis du eksempelvis udsættes for en ulykke, bliver syg eller dement og ikke længere er i stand til at tage vare på dig selv? Hvis ikke du allerede har en, bør du oprette fremtidsfuldmagt, mens du stadig kan.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten er et frivilligt alternativ til et offentligt fastsat værgemål. Fremtidsfuldmagten indeholder en fuldmagt til, at en eller flere personer kan varetage dine personlige og økonomiske interesser i tilfælde af, at du på et senere tidspunkt i livet ikke længere selv er i stand til at tage vare på dig selv.

Du kan give fuldmagt til en eller flere personer, som du udpeger efter dit eget ønske. Med en fremtidsfuldmagt kan du derfor selv bestemme, hvem du ønsker skal varetage dine interesser i tilfælde af, at du ikke længere selv er i stand til det, hvorimod et offentligt fastsat værgemål fastsættes ud fra, hvad det offentlige mener er bedst for dig og dermed ikke nødvendigvis stemmer overens med dine ønsker.

Fremtidsfuldmagten kan først sættes i kraft, hvis du engang mister evnen til at handle fornuftsmæssigt. Selvom fuldmagten oprettes nu, så vil den altså først få virkning og sættes i kraft på et senere tidspunkt, hvis du en dag bliver syg eller mentalt svækket i en sådan grad, at du ikke længere kan tage vare på dig selv. Så længe du selv er i stand til at varetage dine interesser, så har fremtidsfuldmagten derfor heller ikke virkning og ligger blot i dvale. Det er først på det tidspunkt, hvor du bliver ude af stand til at tage vare på dig selv, at den kan sættes i kraft.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at fremtidsfuldmagten skal oprettes, mens du stadig er i stand til at forstå konsekvenserne af fuldmagtens indhold.

Hvad giver jeg fuldmagt til?

En fremtidsfuldmagt kan indeholde fuldmagt til at varetage både dine personlige og økonomiske forhold. Som fuldmagtsgiver kan du selv bestemme, om fremtidsfuldmagten skal omfatte enkelte forhold, eller om den skal omfatte alle økonomiske og personlige forhold.

Økonomiske forhold kan eksempelvis omfatte adgangen til at betale regninger, omlægge lån, sælge fast ejendom og ansøge om offentlige ydelser. Personlige forhold kan eksempelvis omfatte muligheden for at klage over afgørelser på dine vegne og muligheden for at ansøge om offentlig hjælp, herunder også hjemmehjælp.

Det kan være svært at forudse, hvilke forhold der bliver behov for at give fuldmagt til. Det kan derfor være en fordel at give fuldmagt til alle personlige og økonomiske forhold, så der heller ikke er tvivl om, hvorvidt noget er omfattet af fuldmagten eller ej.

5 gode grunde til, at du bør oprette fremtidsfuldmagt

1 Du kan selv vælge, hvem der skal kunne handle på dine vegne

Som alternativ til det offentligt fastsatte værgemål kan du med en fremtidsfuldmagt selv udpege den eller de personer, som du ønsker skal kunne handle på dine vegne, hvis du på et senere tidspunkt i livet ikke selv er i stand til det. Du kan dermed vælge lige præcis den eller de personer, som du har mest tillid til.

Fremtidsfuldmagten kan skræddersys ud fra netop dine ønsker, og du kan selv vælge, om der skal indsættes en eller flere personer, og om der eventuelt skal indsættes subsidiære fuldmægtige, som skal kunne tage over, hvis dit primære valg ikke kan varetage opgaven.

2 Du bestemmer selv omfanget af fuldmagten

Du kan i fremtidsfuldmagten selv bestemme fuldmagtens rækkevidde og omfang. Du bestemmer derfor selv, om du ønsker, at fuldmagten skal vedrøre både dine økonomiske og personlige forhold, eller om den skal begrænses til et af forholdene.

3 Du gør det lettere for dem, som skal hjælpe dig, når du ikke selv kan

Når du har oprettet en fremtidsfuldmagt, behøver dine nærmeste derfor ikke Familieretshusets godkendelse til at foretage handlinger på dine vegne. Det kan eksempelvis være, hvis det bliver nødvendigt at sælge din bolig eller købe ny bolig til dig. Det kan også være i forhold til betaling af regninger. Selve processen i sådanne situationer bliver dermed mere smidig og let for den eller de personer, som du har valgt til at varetage dine interesser.

4 Undgå ventetid

Hvis du har valgt ikke ikke at oprette fremtidsfuldmagt og du bliver dement eller svækket i en sådan grad, at du ikke kan tage vare på dig selv, så er det Familieretshuset, som skal tage stilling til, hvem der skal være fuldmagtshaver i forhold til dig. Hvis du derimod har oprettet en fremtidsfuldmagt, har du selv allerede taget stilling hertil.

Det er især vigtigt i forhold til den indledende periode, fordi en sag om iværksættelse af et værgemål kan tage lang tid, før Familieretshuset træffer en afgørelse. I den periode vil både dine personlige og økonomiske informationer være fastlåst, hvor ingen kan foretage dispositioner herover. Hvis du selv har taget stilling i en fremtidsfuldmagt, vil processen tage kortere tid, da fuldmagten blot skal sættes i kraft.

5 Din fremtidsfuldmagt kan registreres digitalt

Fremtidsfuldmagten kan blive digital. Det betyder, at når den sættes i kraft, kan den ses af eksempelvis din læge, apoteket og sygehuse. Dermed bliver det lettere for den eller de, som du har valgt på fuldmægtige, at hjælpe dig med selv de små ting som eksempelvis at hente medicin til dig på apoteket.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, skal du sikre dig, at fuldmagten indeholder fyldestgørende oplysninger om selve fuldmagtens rækkevidde og betydning. Hvis der mangler oplysninger, eller det ikke er klart hvad du ønsker, kan det i værste fald betyde, at fuldmagten ikke får den virkning, som du ønskede.

Vi anbefaler derfor, at du søger juridisk rådgivning i forbindelse med oprettelse af din fremtidsfuldmagt, så du er sikker på, at den får den tilsigtede virkning.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross