Kurator advokat

Vores erfarne og højt specialiserede insolvens advokater bliver hvert år udpeget som kurator i en række konkursboer.

Vi går systematisk til vores arbejde med at sikre flest mulige værdier til kreditorerne. Samtidig gør vores store kommercielle forståelse os ofte i stand til  at kunne få ført virksomheden og arbejdspladserne videre i en ny sammenhæng.

Vi hjælper dig gennem hele processen, uanset om du har brug for at få begæret en fremmed virksomhed konkurs eller din egen virksomhed.

Du kan ringe alle ugens dage direkte til advokat Rune Hyllested på 22 22 55 24 kl. 7 – 22. Samtalen er fortrolig.

Vi håndterer sager i hele landet.

Hvad er en kurator?

En kurator er en person, som er ansvarlig for at behandle konkursboet. Når en person, virksomhed eller et selskab går konkurs, er det konkursboets kurator, som bestemmer, hvad der skal ske. Den konkursramte ejer kan ikke råde over virksomheden eller dens ting.

Der er altid en kurator i et konkursbo, og hvis det er et stort konkursbo, kan der være flere kuratorer. 

En kurator i et konkursbo er oftest en advokat.

Kurator har ansvaret for at behandle konkursboet. Kurators opgaver varierer derfor, alt efter om det er en virksomhed eller en person, som er gået konkurs.

I alle konkursboer skal en kurator sørge for at finde alle effekter, som tilhører den konkursramte person eller virksomhed. Effekterne skal sælges til højest mulige pris, og værdien skal fordeles til kreditorerne.

Advokatens opgaver som kurator

Kurator varetager mange forskellige opgaver og skal også sørge for, at konkursen bliver annonceret, så de, som har penge til gode hos den konkursramte person eller virksomhed, kan opgøre og anmelde deres krav i konkursboet.

Som en del af kurators behandling af konkursboet skal kurator undersøge, om den konkursramte person eller virksomhed i tiden op til konkursen har givet pengegaver eller foræret nogle af sine ejendele væk. Hvis det er sket, skal kurator undersøge, om gaven skal omstødes, hvilket betyder, at modtageren af gaven skal aflevere den tilbage til konkursboet. Det skyldes, at man grundlæggende set ikke må give gaver i en tid, hvor man ikke kan betale sine kreditorer.

Kurator skal også undersøge, om den konkursramte person eller virksomhed har favoriseret nogle kreditorer frem for andre. Hvis det er sket, kan det være i strid med et grundlæggende konkursretligt princip om ligedeling mellem kreditorerne, og kurator skal undersøge, om disse betalinger skal omstødes.

En anden vigtig opgave for kurator er at undersøge, om virksomhedens ledelse har udvist groft uforsvarlig adfærd, som giver grund til at indlede en sag om konkurskarantæne.

Som afslutning på konkursboet gennemgår kurator de anmeldte krav i boet. De krav, som godkendes, modtager en andel af værdierne i boet, som kaldes dividenden.

Hvad er kuratorens rolle ved en konkurs?

Kurators rolle i en konkurs er grundlæggende set at varetage alle kreditorernes interesser i konkursboet. Kurator repræsenterer derfor ikke kun én kreditor, men den samlede masse af kreditorer i konkursboet.

Det betyder, at kurator bl.a. repræsenterer de ansatte, som ikke har fået løn, leverandøren, som ikke har fået betaling, og panthaveren, som har pant i det varelager m.v., som kurator skal sælge.

Hvem vælger kurator?

Det er skifteretten, som vælger, hvem der skal være kurator i konkursboet. Konkursen kan ikke indledes, hvis der ikke er fundet en kurator. Hvis kreditorerne i konkursboet senere ønsker en anden kurator, skal der indkaldes til kuratorvalg i skifteretten.

Det er afgørende for det gode resultat af en konkursbehandling, at den advokat, som vælges til kurator, har viden om både den branche, som den konkursramte virksomhed opererer i, samt til konkursbehandling.

Du kan læse mere om, hvad en advokat laver, når man er kurator i et konkursbo.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Rune Hyllested
  Advokat (L), Partner, CEO
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross