mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder

 • STORM
 • Artikler
 • Ny dom: Ikke alle kreditorer får nødvendigvis det samme, når der sker omstødelse i en konkurssag

Dato: 
|

Ny dom: Ikke alle kreditorer får nødvendigvis det samme, når der sker omstødelse i en konkurssag

Det konkursretlige ligedelingsprincip

Et af de væsentligste principper i konkursloven er ligelig fyldestgørelse af fallentens kreditorer, dog med respekt for konkursorden. Dette princip medfører, at der som udgangspunkt ikke kan ske forfordeling af en kreditor fremfor de andre kreditorer. Princippet er det bærende element bag konkurslovens omstødelsesregler. Med konkurslovens omstødelsesregler skal det sikres, at der er mulighed for at tilsidesætte en disposition, der har forfordelt en kreditor frem for boets øvrige kreditorer.

 

En ny Højesteretsdom, afsagt den 23. marts 2017, modificerer dette udgangspunkt i forbindelse med en omstødelsessag, hvor der ikke var midler i boet til at føre sagen. Højesteret godkendte i sagen, at en kreditor var berettiget til, som vederlag for at stille sikkerhed for omkostningerne til sagen, at få 50% af det provenu, som boet opnåede ved retssagen. Et beløb, der ellers efter ligedelingsprincippet skulle have været delt ligeligt mellem boets kreditorer.


FAKTA: Kort om omstødelse

I en konkurssag kan det nogen gange være nødvendigt for boet at omstøde en handling eller undladelse, som er sket til skade for kreditorerne. Det sker for at sikre, at alle kreditorer får det, de er berettiget til i henhold til konkursloven. Omstødelse sker eksempelvis, hvis den konkursramte kort før konkursen har foræret en gave, eller betalt en stor gæld til en kreditor. I sådanne tilfælde kan der ske omstødelse. Det betyder, at den der har fået gaven eller fået penge til at dække gæld, skal betale det tilbage til boet.


Gennemførelse af retssager i boer uden midler til at føre sagen

Under en konkursbehandling kan der opstå den situation, at boet ønsker at forfølge et omstødelseskrav for at tilsidesætte en disposition, der har forfordelt en kreditor frem for boets øvrige kreditorer. Vinder konkursboet retssagen, går provenuet, som boet opnår gennem retssagen, til fordeling blandt kreditorerne i overensstemmelse med konkursloven. Der kan dog opstå det problem, at boet mangler midler til at gennemføre sagen, hvorfor kravet opgives. I det tilfælde, hvor boet vurderer, at der ikke er økonomisk grundlag for at gennemføre et omstødelseskrav, kan en af boets kreditorer påtage sig at finansiere sagsomkostningerne. Det følger af konkurslovens § 137, at en kreditor kan overtage at forfølge kravet, hvis boet opgiver kravet. Vinder den pågældende kreditor retssagen, kan kreditor kræve rimelige omkostninger ved sagen dækket, mens provenuet opnået ved retssagen skal tilgå boets kreditorer. Det følger af en tidligere Højesteretsdom, afsagt den 29. december 2005, at en kreditor ikke kan tilegne sig kravet ved at undlade at gå frem efter princippet i § 137.


FAKTA: Dommen kort

Hvis der i boet ikke er tilstrækkeligt med midler, kan en kreditor stille midler til sikkerhed for at kunne gennemføre en omstødelsessag. Højesteretsdommen siger i dette tilfælde, at den kreditor, der har stillet midlerne til rådighed, kan aftale med et konkursbo, at denne kreditor skal have ret til en større andel af de midler, som omstødelsessagen ville give til boet, end de øvrige kreditorer.


Aftale mellem kreditor og konkursboet kan fravige ligedelingsprincippet

I den nye Højesteretsdom var der indgået en aftale mellem konkursboet og en kreditor om, at kreditoren ville stille sikkerhed for omkostningerne i forbindelse med omstødelsessagen. Sikkerhedsstillelsen var dog på betingelse af, at vederlaget for denne udgjorde 50 % af det provenu, som boet måtte opnå ved retssagen. I sagen gjorde modparten indsigelser mod aftalen, idet aftalen ville medføre, at modparten ikke ville få dividende af det omstødte beløb, hvis modparten tabte omstødelsessagen. I dommen kom Højesteret frem til, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte den pågældende aftale, hvorefter det kun var 50% af omstødelseskravet, der ville indgå i boets masse. Ved afsigelsen af dommen tillod Højesteret dermed, at kreditoren, der stillede sikkerhed for sagen, opnåede en større andel af kravet end hvad kreditor ellers havde krav på, jf. princippet i Konkurslovens § 137. Boet havde orienteret boets øvrige kreditorer om tilbuddet. Afgørelsen blev begrundet med, at ingen af de andre kreditorer i boet gjorde indsigelser mod dette, eller afgav et bedre tilbud.

Er dommen udtryk for ny praksis på området?

Med Højesterets dom er der skabt ny praksis, idet dommen modificerer princippet om ligelig fyldestgørelse mellem kreditorerne, og dermed princippet i konkurslovens § 137. Dommen er kontroversiel, idet den pågældende kreditor i dommen fik halvdelen provenuet opnået ved omstødelsessagen, som ellers skulle have været delt ligeligt mellem boets kreditorer i overensstemmelse med konkursordnen, jf. Højesterets dom fra 2005.

Der er med Højesterets dom åbent op for at fravige princippet i konkurslovens § 137 i de boer, hvor der ikke er midler til at føre en retssag, og lave en aftale med en kreditor om, at den pågældende kreditor får en del af provenuet fra retssagen, som vederlag for at stille sikkerhed for omkostninger ved retssagen.

Anbefaling

Vi opfordrer til, at du tager fat i en advokat, hvis du bliver præsenteret for et lignende tilbud af et konkursbo til vurdering af tilbuddets rækkevidde samt konsekvenserne ved tilbuddet.

Kontakt STORM Advokatfirma, hvis du ønsker vores bistand i forbindelse med omstødelsessager eller andre konkursretlige problemstillinger.

Skrevet af

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier