Bedriftens skjulte værdier

Bedriftens skjulte værdier

Solceller, vindmøller og biogasanlæg på landbrugsjord

Der er kommet mere og mere fokus på grøn omstilling.

Det gør ejere af jord, hvor der kan opsættes solceller, vindmøller og biogasanlæg til interessante mål for investorer.

Ejer du landbrugsjord, er det ikke længere landbrugsjordsværdien, der fortæller den aktuelle værdi af din jord. Men hvad er den rigtige værdi så?

Kontakt Rune Hyllested og hør om dine muligheder

Oversete eller skjulte værdier

Ud over den traditionelle dyrkning af landbrugsarealer og benyttelse af landbrugsbygninger, er der en lang række skjulte værdier, der kan kapitaliseres eller inddrages under landmandens forretning. Det kan være alt fra udnyttelse af naturforekomster såsom sand og grus, lige til etablering af solcelleanlæg, deponier for forurenet jord og egentlige oplevelsescentre.

STORM Advokatfirma har gode erfaringer med at tænke både kommercielt og kreativt, således at netop din bedrifts uforløste potentiale kan undersøges nærmere. Vi arbejder gerne sammen med dine øvrige rådgivere, og vi er med i et godt netværk, der kan hjælpe dig med at finde eventuelle skjulte værdier i din bedrift.

- Vi regner med, at vi kan opnå en højere værdi

- Vi regner med, at vi kan opnå en højere værdi på det areal, end vi har landbrugsmæssigt i dag. Samtidig tror jeg også, i de helt bløde værdier, at det er en vigtig brik for Vordingborg by at få med ind. Vores jord ligger bare meget tæt på centrum i byen. Samtidig så får vi også styrket Vordingborg by, som vi er utrolig afhængige af i vores produktion. Hvad enten det er medarbejdere eller samarbejdspartnere, så er det vigtigt for os, at Vordingborg by har det godt, når den ligger så tæt på vores virksomhed.

Nicolai Oxholm Tillisch, Rosenfeldt

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i bedriftens skjulte værdier

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jens Axel Kruchov
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
jens axel kruchov
cross