Nye gårdejere bør selv søge støtte

1. marts 2016
2 minutters læsetid

Det er usikkert – i bedste fald – hvad man stiller op med betalingsrettigheder til købere af landbrugsejendomme, der ikke skal drive jorden selv.

Betalingsrettigheder er elektroniske værdipapirer, du skal insistere på at få med, når du køber din landejendom og som er grundlaget for at søge EU-støtte til arealerne.

Ofte er du som køber af en mindre landbrugsejendom ikke så forhippet på at drive jorden selv, men mere båret af drømmen om et liv på landet med den plads og luft, der følger med. Jorden bortforpagter du derfor til en driftig nabo, som tager den med i sin EU-ansøgning og bidrager til din husholdning via forpagtningsaften. Mens betalingsrettighederne følger med i forpagtningen på lejebasis, er det stadig dig, der står som ejer af dem i NaturErhvervstyrelsens system. Det er både sikrest og rigtigst.

Ny regel driller

Imidlertid er der kommet en ny regel, hvorefter man skal opfylde et aktivitetskrav som landbruger for at kunne få overdraget betalingsrettigheder.

Tidligere var det fast antaget, at du var aktiv landbruger blot ved at eje jord og råde over den nogle timer, mens landbruskonsulenten overførte betalingsrettighederne. Nu skal der mere til – men det er ikke afklaret hvor meget.

Styrelsen anbefaler, at man overdrager betalingsrettighederne varigt direkte til forpagteren. Denne overdragelse skal så følges af en ”privatretlig aftale”, hvorved det reelle ejerskab ligger hos dig. En rodet konstruktion som rummer adskillige oplagte muligheder for konflikt og juridisk forlis.

Søg støtten selv

Derfor virker muligheden for selv at søge støtten hjem i 2016 mere lige til. Det koster dig starthjælp til en EU-ansøgning hos din lokale planteavlskonsulent og en god aftale om pasning af jorden med den driftige nabo, men giver ro på problematikken omkring betalingsrettighederne. Så kan du altid forpagte jorden ud fra 2017 og frem – hvis du ikke har fået smag for at drive den selv.

Det er selvsagt vigtigt at få rådgivning til udarbejdelse af aftalegrundlaget sådan, at rådigheden over jorden ligger hos dig som nyslået gårdejer og du ikke risikerer tab af både støtte, betalingsrettigheder og naboskab.

Hos Storm Advokatfirma har vi ekspertisen til at hjælpe dig sikkert i mål med det – samtidig med, at vi kigger handlen på dine nye besiddelser igennem for andre fælder.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Jens Axel Kruchov
Jens Axel Kruchov
Advokat, Partner
cross