Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Generationsskifte Landbrug

Hvordan får man en landzonetilladelse?

Det er kommunalbestyrelsen, der træffer en afgørelse af, om der kan meddeles tilladelse. Denne afgørelse kan påklages til planklagenævnet.

Det kan virke som et rigidt system, hvor det er svært at komme igennem med sine idéer. Derfor er en forståelse af det bagvedliggende hensyn helt centralt. Det er vores erfaring, at vi ved en inddragelse af reglernes bagvedliggende hensyn, kan opnå tilladelser, der tilgodeser reglerne og derved samfundets og den enkelte ejers ønsker . En forståelse af de overordnede rammer, fleksibilitet i den præcise udformning af det ønskede og et konstruktivt samarbejde med myndighederne, giver erfaringsmæssigt det bedste og ikke mindst hurtigste resultat.

Det er desuden vigtigt at bemærke, at der er væsentlige fravigelser fra kravet om landzonetilladelse, hvis der er tale om en landbrugsejendom.

Typiske spørgsmål i forbindelse med landzonetilladelser kan være:

  • Hvordan ansøger jeg om landzonetilladelse?

  • Er der forskel på byggetilladelse og landzonetilladelse?

  • Skal jeg have en landzonetilladelse for at bygge et nyt stuehus?

  • Hvor langt kan jeg flytte mit hus uden landzonetilladelse?

  • Er der en offentlig høring ved en landzonetilladelse?

  • Skal jeg have landzonetilladelse til shelters, læskur til heste, ridebane eller opførelse af stald?

Landzonetilladelse regler

Spørgsmålene er mange og nogle af dem har et klart svar. Men enhver afgørelse er konkret og individuel. Det har derfor stor betydning, at ansøgningen er lavet så godt og fyldestgørende som muligt. Det hjælper vi med i STORM Advokatfirma.

Vores advokater har stor erfaring med at udvikle ejendomme i landzoner og indgående kendskab til landzonetilladelse regler og i den forbindelse opnå landzonetilladelser med heraf følgende værdiskabelse.

Dine specialister i landzonetilladelse

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross