Berlingske: Par får nej til at genetablere Sommerlyst

21. juni 2022
2 minutters læsetid
sommerlyst ærø

I STORM Advokatfirma rådgiver vi mange kunder om tilladelser til byggeri og anvendelse i det åbne land. Det er ofte komplekse sager, hvor tilladelser og dispensationer skal komme fra flere forskellige myndigheder.

En konkret sag er fra Ærø. Her skriver Berlingske Søndag om parret Dorthe Mandrup og Louis Becker, der vil genetablere det legendariske dansested Sommerlyst og dermed skabe arbejdspladser i et udkantsområde, men har fået nej af Kystdirektoratet, til trods for, at dansestedet har ligget, hvor det ligger, siden 1896.

Advokat Rune Hyllested er rådgiver i for parret, der gerne vil genetablere Sommerlyst.

– Først lykkedes vi med at få hævet fredskovspligten på en del af arealet. Hernæst skulle Kystdirektoratet give sin tilladelse, da stedet ligger inden for den nuværende kystbeskyttelseszone, men har sagt nej, fortæller Rune Hyllested.

Berlingske: Par får nej til at genetablere Sommerlyst
Berlingske Søndag

Sagen er et eksempel på, at ønsker og hensyn støder mod hinanden. Berlingske skriver at både Ærøs borgmester og befolkning jubler over udsigten til, at der igen kommer liv i dansestedet og, ikke mindst, at det vil skabe nye arbejdspladser på øen.

Det harmonerer godt med, at et bredt flertal i Folketinget i 2016 vedtog ”Et Danmark i bedre balance”, som eksempelvis skulle sikre nye initiativer for turisme og udviklingsmuligheder, samtidig med at man bevarer kyst og strand. I denne sag er et af disse initiativer altså indtil videre stoppet af Kystdirektoratet.

– Når vi arbejder med, hvad vi i Danmark vil bruge det åbne land til, er der naturligvis mange regler at navigere i, og bagved disse mange regler, er der lige så mange anekendelsesværdi hensyn. Der er anerkendelsesværdige hensyn bag at, vi skal passe på vores kyster. Men, i den her sag er der også hensynet til at skabe vækst i et udkantsområde, som politikerne har ønsket. Samtidig har der været drevet erhverv på Sommerlyst, nærmest uafbrudt siden 1896. Så her synes det, at det er de forkerte hensyn, der vægter højest, siger Rune Hyllested.

Der er indgivet en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Kystdirektoratets afgørelse.

Læs artiklen om udfordringerne med at genetablere Sommerlyst hos Berlingske (betalingsartikel)

I en anden sag, hvor ønsker og hensyn støder sammen, handler det om godsejeres ønske om at etablere solcelleanlæg i de såkaldte herregårdslandskaber, men også får nej af hensyn til kulturværdien i landskaberne. Det kan du læse mere om her

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Rune Hyllested
Rune Hyllested
Advokat (L), Partner, CEO
cross