Højesteret har talt og det har betydning for næste generation

13. oktober 2023
2 minutters læsetid

Indrømmet, denne klumme er en kende teknisk. Ikke desto mindre har den stor betydning, hvis I står over for et generationsskifte, hvor der indgår udlejningsejendomme.

Denne klumme er oprindeligt udgivet i Effektivt Landbrug den 9. oktober 2023

Højesteret har i en afgørelse fra 1. september i år taget stilling til, hvorvidt udlejning af et stuehus på en landbrugsejendom er selvstændig virksomhed i relation til at der kan foretages skattemæssig succession i et generationsskifte. Altså, at generation 1 ikke skal betale skat af fortjenesten ved salget, hvis køberen er generation 2 og accepterer at overtage den udskudte skat.

Datter overtog landbrugsejendom

Omstændighederne var således, at sælger overdrog en landbrugsejendom til sin datter i de gode gamle dage, hvor der var indført en reduceret boafgift (reglerne er ophævet igen).

Efter de daværende regler kunne man under visse omstændigheder overdrage en landbrugsejendom til en reduceret boafgift, hvis det var en selvstændig virksomhed.

Udlejning af fast ejendom er som hovedregel ikke skattemæssigt en selvstændig virksomhed, men udlejning af landbrugsejendomme og skovejendomme er undtaget fra hovedreglen og er alligevel blevet betragtet som selvstændig virksomhed.

Gør delvist op med princip

Dette gamle princip har Højesteret nu gjort delvist op med i sin afgørelse.

Konkret var der tale om udlejning af stuehuset på en landbrugsejendom og denne udlejning havde ingen tilknytning til landbrugsdriften i øvrigt.

På den baggrund fandt Højesteret konkret og efter en samlet vurdering af forarbejder, love og de faktiske forhold, at denne del af overdragelsen til datteren ikke var overdragelse af en selvstændig virksomhed i skattemæssig henseende. Dermed fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for en reduceret boafgift.

Skattestyrelsens blik rettet mod udlejningsejendomme

Selvom de konkrete bestemmelser om den reducerede boafgift er ophævet, kan det forventes, at Skattestyrelsen vil være specielt opmærksom på, hvorvidt overdragelse af udlejede stuehuse uden tilknytning til landbrugsvirksomheden fremover vil være en såkaldt passiv virksomhed. Derfor kan der være forøget risiko for, om der kan ske skattemæssig succession.

Inden der gennemføres et generationsskifte i landbruget, skal man derfor alliere sig med erfarne rådgivere og samtidigt søge at foretage en skattemæssig sikring af aftalen. Enten ved at anmode om en bindende forhåndsbesked inden handlen gennemføres eller indgå handlen med et samtidigt og tydeligt skatte-forbehold.

Som nævnt indledningsvist, blev det denne gang en lidt teknisk klumme. Skulle man sidde tilbage med et brændende ønske om at dykke yderligere ned i dommen, kan den læses lige her: Gaveafgift ved overdragelse af stuehus på landbrugsejendom

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross