Nyt ejendomsvurderingssystem kan få alvorlige konsekvenser for op mod 25.000 landejendomme

15. marts 2023
2 minutters læsetid

Ejer man en af de op mod 25.000 landejendomme, der kan skifte karakter ved indførelsen af ny vurderingssystem, skal man være ekstra vaks ved havelågen. Sådan en ændring har nemlig flere konsekvenser.

Denne klumme er oprindeligt udgivet i Effektivt Landbrug den 13. marts 2023

Der udsendes netop nu et udkast til styringssignal om, hvordan vurderingsstyrelsen skal definere en landbrugsejendom. Her står der:

”Styresignalet fastlægger praksis vedrørende juridisk kategorisering efter ejendomsvurderingslovens § 3, herunder Skatteforvaltningens administration og vægtning af de forskellige hensyn, der indgår i skønnet af ejendommens samlede karakter.”

Udkast til styringssignal

Ny definition af landejendomme

Bag denne kryptiske formulering gemmer sig en opfordring til at give høringssvar om en ny praksis, der kan få helt afgørende økonomiske konsekvenser for 20-25.000 landejendomme, idet man fra Vurderingsstyrelsens side har sat vand over til en ny definition af begrebet landbrugsejendom.

Ud fra de forventede nye definitioner, vil anslået 20-25.000 landejendomme skifte vurderingsmæssig karakterer og dermed ikke længere være en landbrugsejendom.

Dette vil typisk være de mindre ejendomme og ejendomme, hvor karakteren og omfanget af en landbrugsmæssig drift er mindre end anvendelsen af ejendommen som bolig.

Flere konsekvenser

Konsekvenserne heraf er flere, men bl.a. vil den lave skat på boligen ud fra den såkaldte ”bondegårdsregel” forsvinde for disse ejendomme.

Derudover kan der være afledte konsekvenser i form af en reduceret mulighed for at foretage genplacering af en ejendomsavance i en sådan ejendom, ligesom det må forventes, at disse ejendomme kan få en reduceret vægt i afgivelse af høringssvar i planlovgivningen i lokalområderne.

Høringssvar og klager

Styresignalet er i høring med en 4 ugers frist, og de landøkonomiske foreninger i form af Landbrug & Fødevarer forventes at afgive høringssvar.

Min opfordring skal være, at man holder sig godt orienteret om udrulningen af de nye regler og, hvis ens ejendom påvirkes, da bør man overveje om der skal indgives en klage.

Vurderingsstyrelsen lægger op til, at der skal foretages et konkret skøn for hver ejendom ud fra en individuel vurdering.

Man har derfor krav på, at dette skøn foretages, og at en ændring i vurderingen ikke er et resultat af nogle skematiske betragtninger fra styrelsens side.

Er man i tvivl, er det altid en god idé at søge professionel bistand.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross